Kapitalistisk utarmning och kommunistiskt välstånd?

Det här är en affisch från Sovjettiden. Tyvärr kan jag inte läsa ryska, men bilden talar väl för sig själv.Bild

Till vänster alltså arbetarens lott under kapitalismen: han räknar sina fattiga slantar, medan den fete kapitalisten sitter på högar av guld som han investerar i kanoner för framtida krig. Och till höger det överflöd som kommer arbetaren till del under kommunismen: paket med konsumtionsvaror mot en bakgrund av fabriker som producerar för honom, universitet som lär honom allt om den historiska materialismen och biografer för att underhålla honom. Samt en statistikpil över bruttonationalprodukten som pekar uppåt utan några hack. Inga kanoner här inte!

Att det här är upp- och nedvända världen behöver jag väl inte orda om?

(Tipstack till Wladimir Kraus som lade ut den här affischen på Facebook. Jag har också bloggat om det här på engelska.)

Uppdatering: Affischtexten i översättning:

Vem får den nationella produkten?

I kapitalistiska länder går lejonparten till exploatören/utsugaren.

I Sovjetunionen till arbetaren.

På byggnaderna från vänster till höger:

Fabrik, Universitet, Kulturgård, Biograf.

Statistikgrafen:

År 1950 var nationalprodukten 60% högre än före kriget.

Tack till Jakob Svoboda, vars far gick i skola i forna Tjeckoslovakien och därför fick läsa ”herrespråket” i grundskolan.