Mina kataloger finns på nätet!

Under de sista tjugofem åren av mitt yrkesverksamma liv gjorde jag (bland mycket annat) kataloger över Roggebibliotekets ”specialsamlingar”. Jag har länkat till dessa kataloger på min hemsida, men tyvärr är de i wordformat och kan därför vara bökiga att ladda ner.

Döm därför om min förtjusning när jag häromdagen upptäckte att ett par av dessa kataloger har lagts ut på nätet. (Nätsidan där de ligger är på kinesiska, eller möjligen japanska, men innehåller många länkar till saker som är skrivna på för mig relativt begripliga språk.) Mina kataloger har tydligen scannats in och ser därför ut precis som jag vill att de ska se ut. Här har ni dem:

Inkunabler och 1500-talstryck (”Vaggtryck och koltålderstryck”) i Robbebiblioteket

(”Vaggtryck” är en direktöversättning av det latinska ”inkunabel”, d.v.s. en bok tryckt medan boktryckarkonsten ännu låg i sin vagga. (På tyska säger man ”Wiegendruck”.) Till denna kategori hör böcker tryckta senast 31 december 1500. ”Koltålderstryck” för böcker tryckta mellan 1501 och 1600 är ett ord jag själv hittat på.)

Bibliotheca Thuniana. Katalog över Roggebibliotekets äldsta bokdonation

Josef Thun (1661–1721) var prost i Nyköping och tidigare lektor i Strängnäs och testamenterade sin boksamling till dåvarande stifts- och läroverksbiblioteket (nuvarande Roggebiblioteket) i Strängnäs. Donationen kom till oss 1724 och utgör Roggebibliotekets ”hårda kärna”; före 1724 innehöll biblioteket endast ett ytterst fåtal böcker,

[Också min katalog över Svenskt 1600-talstryck fanns tidigare utlagd på nätet, men den länken har upphört att fungera.]

Det enda som nu saknas är katalogen över Elzeviersamlingen. Lite synd, eftersom den innehåller ett flertal illustrationer – boktryckarmärken, vinjetter och anfanger.

Katalogerna är förstås mest av intresse för boknördar. Vem annars skulle vara intresserad av att vårt exemplar av Carmina, tryckt i Antwerpen 1567 av ingen mindre än Christophe Plantin, ursprungligen ägts av Gutmundus Petreius Saluerpianus Smalander († 1619), och att denne flytt till Strängnäs stift från Småland ”undan liturgin”? För att förstå vad som menas med att ”fly undan liturgin” måste man veta en del om 1500-talets kyrkohistoria och Johan III:s försök att närma Sverige till katolicismen.

Av större intresse är kanske att vårt exemplar av Lactantius Firmianus Divinæ institutiones från 1555 ursprungligen tillhört ingen mindre än Hugo Grotius:

Huius libri herus Hugeranus Grotius. [På titelsidan finns även anteckningen ”εκ των μεγαλου”, ”ur den stores” (underförstått: boksamling). Sådana anteckningar finner man ofta i böcker som tillhört Hugo Grotius. Hans efternamn (på holländska ”de Groot”) betyder just ”den store”. Initialerna ”J.T.” kan möjligen stå för ”Johannes Tuningius” som var en vän till Grotius. Dessa upplysningar har välvilligt meddelats av H. Nellen, red. för Grotius’ korrespondens vid Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen i Haag.]

Och till avdelningen kuriosa hör att vårt exemplar av Flavius Josephus Opera, tryckt i Köln 1524, utöver ett torkat blad också innehåller en ihjälslagen fluga! (Denna flugas proveniens är dock oklar.)

RoggeKort Rogges vapen