Global uppvärmning 1836

Det är tämligen lönlöst att debattera global uppvärmning – eller ”klimatförändringar” som det numera kallas, sedan man upptäckt att det också kan vara riktigt kallt – eftersom det hursomhelst bara är en förevändning för att strypa industrisamhället och driva oss tillbaka till förindustriell tid. Men eftersom skogsbränderna i Australien skylls på klimatförändringarna och det häromdagen, enligt vad som sades i Rapport, uppmättes en temperatur på hela 48O Celsius i Australien vill jag citera några rader ur Charles Darwins Resa kring jorden:

Denna dag [20 januari 1836] fick vi känna på Australiens sirocko, som kommer från de torra öknarna i det inre. Dammet yrde omkring överallt, och vinden var het som om den hade gått över eld. Sedermera hörde jag att termometern i det fria hade visat 48 grader och i ett tillstängt rum 35,5 grader. (S. 422.)

Så var det alltså med den saken. Extremtemperaturer av det här slaget är inte något nytt. Men det kommer säkert inte att hindra klimatalarmisterna från att alarmera i högan sky och fordra snabbavveckling av industrisamhället.

De som inser miljörörelsens häpnadsväckande onda natur får aldrig upphöra att bekämpa den. – George Reisman, Miljöförödelsens aritmetik.

Uppdatering: Säkert som amen i kyrkan är det någon som menar att jag drar för stora växlar på två enskilda fall. Och naturligtvis har jag inte sedan i morse hunnit forska särskilt mycket i australienska extremtemperaturer. Men på Wikipedia har jag hittat information om maximitemperaturer i de olika australiska delstaterna:

Australian Capital Territory: 42,8O 11 januari 1939.
New Wouth Wales (f.ö. den delstat Darwin rapporterade från): 49,7O 10 januari 1939.
Northern Territory: 48,3O 1–2 januari 1960.
Queensland: 49,5O 24 december 1972.
South Australia: 50,7O 2 januari 1960. (Högsta officiellt uppmätta temperatur för hela Australien.)
Tasmanien: 42,2O 30 januari 2009.
Victoria: 48,8O 7 februari 2009.
Western Australia: 50,5O 19 februari 1998.

De här topptemperaturerna är som ni ser utspridda över tiden: två från 1939, två från 1960, en från 1972, en från 1998 och två från 2009. Och de båda sista har säkert klimatalarmisterna redan alarmerat om.

Men det här är förstås toppnoteringar och behöver inte säga något om snittemperaturen. Men även om vi ger alarmisterna lillfingret och säger att det finns en möjlighet att snittemperaturen är på väg uppåt, så bevisar ju inte det att det beror på mänsklig eller industriell verksamhet eller ens på att korna bajsar alldeles för mycket, så att vi måste sluta äta kött och dricka mjölk för att ”rädda klimatet”; det är bra mycket troligare att det, som vissa forskare menar, beror på solaktiviteten.

Men hur det än må vara med den saken; ett är säkert: Om de förslag på kraftiga nedskärningar av koldioxidutsläppen alarmisterna agiterar för går igenom, kommer det att betyda slutet på vår industricivilisation och en återgång till förindustriell misär. Svält och umbäranden är vad som väntar de kommande generationer som det påstås vara mening ska ”räddas”. Det var inte för inte som jag länkade till George Reismans uppsats ovan.

Uppdatering 2: På samma Wikipediasida finns en graf som visar att medeltemperaturen i Australien faktiskt stigit med drygt 1O på de senaste 100 åren. Även om det skulle stämma (vilket jag inte har någon anledning att betvivla) motiverar ju inte heller detta någon snabbavveckling av industricivilisationen.