Ska vi förbjuda barnalstring?

”Orimligheter i teorin leder till ohyggligheter i praktiken.” – Fritt efter Voltaire.

Vi människor tär på jordens resurser, och eftersom vi bara blir fler och fler, tär vi på dem allt mer och mer. Det har ni säkert hört förr. Lösningen är förstås att vi i stället blir färre. Men hur skulle det gå till? Och hur många färre måste vi bli?

På den första frågan finns det två svar. Det ena är att ta kål på en stor del av jordens befolkning; det andra är drastiska åtgärder för barnbegränsning.

För att svara på den andra frågan får vi rådfråga miljörörelsens ideologer. En av dessa är den norske filosofen Arne Næss (1912–2008). Han menade att den optimala folkmängden på jorden skulle vara 100 miljoner; fler än så tål inte vår planet om vi inte ska tära på dess resurser och tillåta andra livsformer än människan att leva och frodas. Den senaste siffra jag sett på jordens befolkning är 7 miljarder (2011). Det innebär alltså att 6,9 miljarder människor måste avlivas, ifall vår planet ska må bra. (Parentetiskt så var Næss en av det förra århundradets mest välrenommerade och aktade filosofer, en som andra filosofer lyssnade på.)

Men hur ska det genomföras? På grund av människornas hårdnackade egoism och ovilja att göra de nödvändiga uppoffringarna för planetens bästa är det inte troligt att de godvilligt skulle låta sig föras till slaktbänken. Att åstadkomma det med tvångsåtgärder skulle fordra en ytterst hårdhänt diktatur, och risken är att väldigt många, i sin hårdnackade egoism och ovilja till de nödvändiga uppoffringarna, skulle sätta sig till motvärn och kanske – hemska tanke! – störta den hårdhänta diktaturen över ända.

Så denna väg förefaller inte framkomlig. Återstår barnbegränsning. Den hårdhänta diktaturen måste förbjuda människorna att sätta barn till världen. De som ändå gör det måste bestraffas hårt; livstid eller rentav dödsstraff måste till.

Men denna lösning kommer förmodligen att stöta på samma eller liknande hinder som den första. Det är inte troligt att människorna – som i sin hårdnackade egoism och ovilja till uppoffringar kan tänkas eftersträva sådana egoistiska mål som familjelycka – godvilligt skulle gå med på det. Det kan återigen hända att de störtar den hårdhänta diktaturen över ända.

Dessutom vet vi ju av erfarenhet att verksamheter som förbjuds av staten i stället tas över av gangsterorganisationer som finner verksamheten lukrativ. Förbudstiden i Förenta staterna är ett exempel; och vi vet ju vad som händer när andra njutningsmedel än just alkohol förbjuds; de tillhandahålls i stället av kriminella narkotikasyndikat som tjänar storkovan på verksamheten. Så vad vi kommer att få se om barnalstringen förbjuds är förmodligen illegala förlossningskliniker och en lukrativ marknad för ställen dit folk kan ta sig för att avla barn i hemlighet, utanför myndigheternas insyn. För att inte tala om att barnen måste hållas dolda, när de väl kommit till världen. Avenyer öppnar sig för de kriminella.

Min egen lösning? Låt oss fortplanta oss hur mycket (eller hur litet) vi vill, och låt oss utnyttja jordens resurser till att skapa en bättre framtid, både för oss själva och för våra barn och barnbarnsbarn.

$ $ $

PS. Uppgiften att Næss förespråkade en befolkning på 100 miljoner cirkulerar på nätet. I en dödsruna i The Guardian kan man t.ex. läsa följande:

Næss never managed to translate his awareness of overpopulation into a scheme of practical action. He maintained that a world population of 100 million – roughly a 60th of the present figure – would be compatible with quality of life, but 11 or 12 billion – the level predicted for the end of the next century – would not. He said: ”I am, to the astonishment of certain journalists, an optimist. But then, I add, I am an optimist about the 22nd century. And they say, ‘Oh, you mean the 21st …’ ‘No, the 22nd century.’ I think that in the 21st century, we have to go through very bad times and it will hurt even rich countries … So, I am a short-range pessimist, long-range optimist.”

Citerar detta bara för att visa att min uppgift inte är gripen ur luften.

$ $ $

Se också min uppsats Djupekologi.

$ $ $

PS 8 augusti 2013: Jag har fått höra att Næss omöjligen kan ha förespråkat folkutrotning eller andra tvångsåtgärder, eftersom han var en stor beundrare av Gandhi, icke-våldets store förespråkare. Men det måste ju i så fall innebära att han totalt har missat implikationerna av sin egen idé att reducera befolkningen till 100 miljoner. 7 miljarder minus 100 miljoner är och förblir 6,9 miljarder; och så många av oss måste väck. Hur ska det gå till utan folkutrotning? Eller trodde han verkligen att människor frivilligt skulle avstå från att sätta barn till världen, och det i den omfattning som skulle fordras får att målet 100 miljoner ska kunna uppnås?

Så om någon ser en motsägelse här är motsägelsen Næss egen, inte min.

$ $ $

Uppdatering 10 maj 2014: Ifall ni trodde att Arne Næss är väldigt ensam om den här idén, kan jag nämna att Anders Wijkman, numera kristdemokrat och ordförande i Romklubben, har samma idé. Eftersom kristdemokraterna är ett parti med kristen värdegrund, är han hygglig nog att låta inte mindre än 500 miljoner av oss leva vidare. Se denna bloggpost av Göran Fröjdh. (Bloggposten är från 2009, men han har en uppföljare igår.)

Sedan glömde jag visst nämna att jag bloggat om detta på engelska också.

$ $ $

Uppdatering 31 augusti 2016: Det finns de som vill förbjuda eller kraftigt begränsa barnafödandet för att förhindra att klimatet förändras – d.v.s. bli en smula varmare eller kallare i genomsnitt. Se denna artikel av Per WelanderKlimatupplysningen.