All offentlig makt går ut över folket

Jag måste säga att jag är något förbryllad över portalparagrafen i vår nuvarande grundlag:

All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse.

Den offentliga makten utövas under lagarna.

Först utgår alltså den offentliga makten från folket, och sedan utövas den under lagarna. Rimligen måste då alla våra lagar utgå från folket. Men gör de det?

Den senaste upplagan av Sveriges Rikes Lag är 3000 sidor lång, och texten är väldigt finstilt. Hur många av paragraferna i lagen utgår från folket? Hur många av dessa lagparagrafer har folket någonsin fått ta ställning till? Hur många av dessa lagparagrafer känner gemene man överhuvudtaget till?

Men om nu den offentliga makten a) utgår från folket, och b) utövas under lagarna, då vore väl det rimliga att vartenda nytt lagförslag går till folkomröstning? Men så är det ju inte. Ett axplock av de folkomröstningar vi har haft i Sverige:

År 1922 var det folkomröstning om rusdrycksförbud, och där vann nej-sidan knappt (51%–49%) – till stor förtret för Maj-Lis Lööw[1] och till ännu större förtret för den organiserade brottsligheten, som aldrig fick en chans att bli den maktfaktor i Sverige som den blev i Förenta staterna.

År 1955 hade vi folkomröstning om omläggning till högertrafik, och där röstade inte mindre än 82,9% nej till högertrafik – och därför har vi fortfarande vänstertrafik i Sverige. (Eller hur var det nu?)

Pensionsomröstningen 1957 gjorde att vi fick ett pensionssystem som var uppbyggt som ett pyramidspel i stället för ett system på försäkringsmässiga grunder – och det pensionssystemet höll som bekant så länge det höll.

Och så hade vi en omröstning om kärnkraften år 1980, där vi i nåder fick välja mellan att avveckla kärnkraften på 10 år eller låta den vara kvar i 25 år – någon ”linje noll” – Kärnkraften avvecklas inte – fanns inte med bland alternativen. (Det har alltså gått 34 år sedan dess; så någon kärnkraft har vi inte längre. Eller hur var det nu?)

Och de båda senaste folkomröstningarna innebär a) att den offentliga makten nu inte utgår från svenska folket utan (med några undantag) från allt folk i Europa; b) att urholkningen av den svenska kronans värde däremot fortfarande utgår från svenska folket.

Men de här sakerna – rusdrycksförtäring, trafikregler, energiförsörjning, etc. – utgör ju bara en bråkdel av vad som bestäms av lagen och utövas under lagarna.

$ $ $

Somliga lagar är förstås så självklara att de knappast behöver läggas ut till folkomröstning – och om de gjorde det, skulle utgången vara given på förhand. Lagen förbjuder oss att mörda, misshandla eller våldta varandra, att råna eller stjäla från varandra och att lura av varandra pengar under falska förespeglingar. Den sätter också gränser för hur mycket skit vi får prata bakom ryggen på varandra – det finns förtalsparagrafer som sätter stopp för detta. Det enda man kan tvista om här är påföljden: Dödsstraff för mord? Eller livstids straffarbete? Eller räcker det möjligen med samhällstjänst och fotboja?

Men dessa självklara lagar utgör ju också bara en bråkdel av hela lagboken.

$ $ $

Ett konkret exempel som jag har haft anledning fundera över på sida tiden:

Alkohollagen innehåller en hel uppsjö föreskrifter som jag inte tror många känner till (eller ens har anledning sätts sig in i). Bl.a. är det förbjudet att inmundiga medhavda alkoholdrycker när man går på pub eller restaurang.

Den bestämmelsen kan ju förefalla rimlig – men behöver det verkligen stå i lagen? Jag föreställer mig att restauranger och pubar under alla omständigheter ser med mycket oblida ögon på att folk dricker medhavda drycker i stället för att beställa pubens eller restaurangens egna drycker.

Men det är faktiskt också förbjudet att alls ta med sig egna alkoholhaltiga drycker på pubar och restauranger – helt oavsett om man dricker dem eller ej. Handlar man alltså på Systemet innan man går på puben, måste man alltså först gå hem med varorna.

Har man råd med en lägenhet mitt i stan är det här förstås inget problem: då går man bara först hem och sedan ner på puben. Men bor man en bit från centrum eller i utkanten av stan (där jag föreställer mig att hyrorna är billigare), då måste man alltså ta en promenad fram och tillbaka – eller också sitta på puben och snegla ängsligt på klockan, så att man hinner till Systemet innan stängningsdags.

Nåja – den här lagen har säkert en funktion: den ska förebygga att pub- eller restauranggästerna smyger in på toaletten och halsar sin medhavda öl eller sitt medhavda vin, i stället för att beställa en Staropramen, en karaff vin, en snaps eller en Irish Coffee från puben eller restaurangen.

Men den stora faran här är ju faktiskt inte att gästerna ska göra så med sin medhavda systempåse, utan att de ska ha en plunta i innerfickan, som de sedan går på toaletten för att halsa. För att förebygga detta måste förstås alla gäster kroppsvisiteras innan de går in. Inte för att detta sker alltför ofta – men det är ju faktiskt vad lagen innebär!

Somliga pubar och restauranger struntar blankt i den här bestämmelsen, och andra säger åt en att man ska ställa sina medhavda drycker bakom disken. Men det står inte ett dugg i lagen om att detta skulle vara tillåtet. De flesta pubar och restauranger borde därför mista serveringstillståndet, eftersom de antingen inte följer lagen eller försöker kringgå den.

Det här var ett konkret exempel som jag nämner, bara för att jag haft anledning reta mig på det. Andra kan kanske hitta andra exempel.

Och att det här skulle gå till folkomröstning – det håller jag inte för troligt.

Uppdatering 16 oktober: Fler exempel lät inte vänta på sig. Om en krog vill ordna dans, måste den ansöka om tillstånd; och glömmer den det eller inte vet om det, blir det böter. Jaha – och är detta också ett uttryck för folkviljan?

$ $ $

Grundlagens portalparagraf är m.a.o. en ren fiktion – precis lika mycket en fiktion som att offentliganställda skulle betala skatt. Den offentliga makten utgår inte från folket – den går ut över folket.

Mao Zedong var betydligt mer realistisk när han skrev att ”den politiska makten växer ur en gevärspipa”. Och detta är sant om all politisk makt: Skulle vi någonsin nå därhän att vi får en legitim nattväktarstat, skulle det fortfarande vara sant. Skillnaden är bara vart gevärspipan är riktad: I en nattväktarstat skulle den bara vara riktad mot brottslingar och inte, som nu, mot fullständigt oskyldiga medborgare undersåtar.

Lika realistisk var Friedrich Nietzsche när han skrev så här:

Staten är det kallaste av alla kalla odjur. Kallt krälar denna lögn ur dess mun: ”Jag, staten, är folket”. (Så talade Zarathustra,)

Och jag kan inte låta bli att göra reflexionen att det här citatet visar att Nietzsche var långt ifrån att (som man ofta får höra) vara någon sorts chefsideolog för nazisterna. Lögnen krälar förvisso kallt ur alla staters munnar; men kallast av allt krälar den ur munnen på en nationalsocialistisk stat.


[1]) Om ni händelsevis skulle prenumerera på Eskilstuna-Kuriren förstår ni säkert vad jag menar. Om inte, så skriver hon aldrig om annat än alkohol, och tänker förmodligen aldrig heller på något annat.