Filosofi

Här lägger jag ut gamla filosofiska uppsatser.
Varför behöver vi Ayn Rand?
Gastronomi och moral
Kan mänskliga rättigheter bevisas?
Rand versus Popper eller Om vådan av att spå i kaffesump
Hume om kausalitet och induktion
Anti-egoismens historiska rötter
Vad ska vi med begrepp till?
(Kort inledning till Ayn Rands Inledning till objektivistisk kunskapsteori)
Immanuel Kant och den mänskliga ondskan
”Tentamen” på Descartes
Föredrag om ”vara och böra”
”Månadens sofism”
(om George Berkeley)
Mördaretik lärs ut vid våra universitet
(om Torbjörn Tännsjö)
Samvetsekvationen
(Om syndabekännelsen och arvsynden)
Spridda tankar om den fria viljan
Var Kant en liberal individualist?
Filosofiska smulor
(Från 2010)
Hayek och förnuftet
(Från 1998)
Djupekologi
(Arne Næss’ filosofi för att utrota större delen av jordens befolkning)