Gamla uppsatser

Här lägger jag lagt ut äldre uppsatser som kan vara värda att bevara för eftervärlden.

Filosofi
Ekonomi
Politik
Annat:
Om kärlekslivet i Solstaten
(Tommaso Campanella)
Två okristliga julbetraktelser
Min översättning av Själviskhetens dygd
Två översättningar
(uppföljare till ovanstående)