Årgång 6−10 (2004−2008)

Här upphörde jag att publicera Nattväktaren i pappersformat och lade i stället upp den som pdf-filer på min hemsida.

Dessa nattväktare äro rysligt långa och bestå huvudsakligen av sammandrag av nätdebatter jag har varit oförsiktig nog att låta mig dras in i. Detta gör att det blir väldigt ostrukturerat. Och lägg märke till hur ofta uttrycket ”evinnerligt käbbel” återkommer i rubrikerna. Men något guldkorn kanske ni kan hitta i alla fall.

Årgång 6 (vintern 2004)

Till frågan om Immanuel Kants fördärvbringande inflytande (lång och vindlande debatt)
Vederläggning av identitetslagen (ej allvarligt menad)
En fråga till objektivisterna (något kortare vindlande debatt)
Objektivistisk sekterism (samma här, och det gäller för de senare inläggen också)
Liktal över Schrödingers katt
Vi behöver en rationell filosofi
Några bidrag till objektivismens sociologi
Objektiv sanning
Debatt om anarkokapitalism
Oändlighet och Big Bang
Debatt om Reisman
Ett par inlägg om Says lag
Kritik av det rena svamlet
Ödmjukhet och tolerans
POS och de ”äkta objektivisterna”
Råskäll (om ungefär samma ämne)

Årgång 7, nummer 1 (vintern 2005)

Det evinnerliga käbblet om den fria viljan
Diskussion om Reismans profitteori
Diskussion om guldmyntfoten
Diskussion om inflation och deflation
Frågan om apriorism
Mer om Immanuel Kants fördärvbringande inflytande
Debatt om Karl Popper
En förfärlig massa oväsen om ljud
Intelligenstest
Relativitetsteorin
Einstein och altruismen
Överklassjäntans budskap

Årgång 7, nummer 2 (sommaren 2005)

Fortsatt käbbel om den fria viljan
Evinnerlig käbbel om livet som värdemätare
Mer om guldmyntfoten
Torbjörn Tännsjös ondska
Strandsatt på en öde ö
Kort om ett och annat (Kant, Descartes, utilitarismen, anarkokapitalismen, Gud)
Är Timbro ett gäng ondingar?
Till tilltalsordens genealogi
The Passion of POS (biografisk skiss av Jurgen Hochmuth)

Årgång 8 (vintern 2006)

Fortsatt käbbel om livet som värdemätare
Sadistisk ”lycka”
Varför subjektivister ingenting begriper
Objektivismen kritiserad från dårhuset
Om principer
Om rättigheter
Skämt och allvar om humor
Ostrukturerat om identitetslagen
Är Timbro ett gäng ondingar (2)
Om rädslan för ordet ”kapitalism”
Från Ayn Rands romanfigurer till ”rövarbaroner”
Får man ljuga?
Konspirationsteorier om läkemedelsindustrin
Ett stycke bottenskrap
Om brytningen mellan Rand och Rothbard
Diverse om filosofi (Ayn Rands kunskapsteori, Aristoteles och identitetslagen, deontologi)
Diverse om ekonomi (Böhm-Bawerk, Reisman, praxeologi, guldmyntfot, ”fractional banking”, interventionism)
Diverse om det aktuella världsläget (diktatur och ekonomisk frihet, Israel och FN, Lew Rockwell och Murray Rothbard,  dödsoffer i krig, atombomber)
Diverse annat (nattväktarstaten, brott och straff, abort, paparazzi, homosexualitet, arvsskatt)
Skrävel och skryt

Årgång 9 (vintern 2007)

Relativitetsteorin: absolut eller relativt nonsens?
Privatundervisning om Immanuel Kant
Den ”Kant-Friesiska” skolan
Mer om guldmyntfoten
George Reisman och de ”riktiga objektivisterna”
Kort om Milton Friedman
Det evinnerliga tjatet om ”vara” och ”böra”
Ett par kunskapsteoretiska inlägg (induktion, m.m.)
Diverse strörepliker
Översättningsgruff

Årgång 10 (nyåret 2008)

Klimatbluffen
Smått och gott om induktion
Poppertrams
Anarkokapitalism och libertarianism
Framtida nattväktarstat
Guldmyntfot och inflation
Den underskattade Carl Menger (gästskribent Per Nilsson)
Liv och lycka – kort repetitionskurs
Dödshjälp
Om immaterialrätt
Kort om David Hume
Korta repliker (somliga av dem seriösa)


Varför krympte ”fyrbåken” till en ”ensamt fladdrande ljuslåga”?

En ensam människa kan inte hålla igång en fyrbåk eller lysa upp hela världen.
Säkert kommer många att tycka att den ensamma ljuslågan i oförnuftets natt också är ett utslag av hybris. Jag är (förhoppningsvis) inte den enda förnuftiga människan här i världen.