Årgång 4

Från och med denna årgång utgavs Nattväktaren kvartalsvis.

Nummer 1 (våren 2001)

Ayn Rand och Friedrich Nietzsche
”I kännarnas ögon är det fuskverket som är fulländat” (polemik mot en understreckare i SvD av Johan Norberg)
Traktat mot toleransen
Untangling ”Objectivist Schismology” (genmäle till Robert Bidinotto angående Leonard Peikoffs essä ”Fact and Value”)
Till frågan om den ”österrikiska” skolans subjektivism
Tännsjö i Smedjan (här medverkar också Per Nilsson och Jakob Meijling)
Thomas av Aquinos änglar

Nummer 2 (sommaren 2001)

Ayn Rands påstådda ”utanförskap” (fortsättning av polemiken mot Johan Norbergs understreckare)
Varför behöver vi George Reisman? (2)
Monolog om konservatismen (från en debatt på Smedjan)
Nätdebatt i SvD (om allt mellan himmel och jord, eller nästan)
Tre andra debattinlägg (socialism, meningen med livet, relativitetsteorin)
Vad har SvD emot Per-Olof Samuelsson? (debatt initierad av Filip Björner)
Min översättning av Själviskhetens dygd.

Nummer 3 (hösten 2001)

Kan mänskliga rättigheter bevisas?
Ett allvarsord om människans rättigheter (om Ronald Dworkins Taking Rights Seriously)
Var Kant liberal?
Guldmyntfot eller pappersmyntfot (eller: Varför behöver vi George Reisman? (3))
Mer om guld och papper: Bankernas roll
Till försvar för legal abort (gästskribent Jakob Meijling)
Är Gud en kantarell? (lite lättsammare inlägg)

Nummer 4 (senhösten 2001)

(Hela detta nummer handlade om terrorattacken 11 september och reaktionerna på den.)

De rikas terrorism mot de rika
Om det pågående kriget (ett inlägg med huvudet ovanför sanden)
Ayn Rand om Nobels fredspris 2001
Ayn Rand om oskyldiga dödsoffer i krig
Inlägg av andra (Bengt-Åke Harrysson, Jakob Meijling, Linus Myrbäck)
Mina egna inlägg
En förnuftets röst i mörkret (Leif Santala, metallarbetare i Eskilstuna)
Notiser