Årgång 3

Nummer 1 (oktober 1999)

”Reductio ad malevolentiam” (inledning till inläggen om Tännsjö och Kant)
Tännsjö och valfriheten
Tännsjös planerade slakthus
Försök till insändardebatt
Om pliktmoral (och varför Immanuel Kants etik är ond)
Kant vs. Rand
Struntprat om oegennyttan
Lägesrapport (om mitt översättningsarbete)

Nummer 2−3 (november 1999)

”Jag gör det därför att det är ont” (uppföljare till ”Reductio ad malevolentiam”)
Fortsatt eldgivning mot Tännsjö
Kampanj för kapitalismen
Kampanj mot kommunismen
Rikedom, vishet, lycka
Är det tråkigt att vara förnuftig?

Nummer 4−5 (december 1999)

I stället för julbetraktelse (huvudsakligen utdrag ur en lång debatt på Metro med anledning av en kolumn av Mattias Svensson; både Filip Björner och Jakob Meijling medverkar som gästskribenter)
Kyrkan, människovärdet och dödsstraffet (försök till öppet brev till Sveriges biskopar)
Efterskörd till ”Kampanj för kapitalismen”
Notiser

Nummer 6 (februari 2000)

Några kommentarer om amarkokapitalismen
Högerpolitisk musik (gästskribent Jakob Meijling)
Inlägg i skilda ämnen
Kritik av det rena struntpratet
Post scriptum om Torbjörn Tännsjö
Notiser

Nummer 7 (mars 2000)

Ordets makt över tanken (kort inledning till de båda följande uppsatserna)
Dialektik och ”dialektik”
I sprickorna växer mest ogräs (också om dialektik)
Seriöst om Ayn Rand (om två då nyutkomna böcker)

Nummer 8−9 (juni 2000)

Fortsatt kritik av onda filosofer (Immanuel Kant, John Rawls, Max Stirner)
Fortsatt kritik av en ond företeelse (kommunismen)
Debatt om Kuba
Några andra onda företeelser (abortmotstånd, djurrättsaktivism, vandalism, anti-egoism)

Nummer 10−11 (september 2000)

Mer om ”Tassandet kring den heta gröten” (om de goda människornas tystnad)
Sciabarra än en gång
Diverse inlägg (subjektivism, ”fångarnas dilemma”,, miljörörelsen, m.m.)
Iakttagelser om Thomas av Aquino
Om av Rudyard Kipling (Ayn Rands favoritdikt i svensk översättning)

Nummer 12 (december 2000)

Motattack? (meningsutbyte mellan mig, Per Nilsson och Jakob Meijling)
Notiser