Årgång 1

Nummer 1 (maj 1997)

Rädda kapitalismen från kapitalisterna! (I synnerhet från George Soros.)
Moralisk syfilis (om Friedrich Nietzsche)
Vänsterns ondska – och högerns (med anledning av reaktionerna på Per Ahlmarks bok Det öppna såret)
Post scriptum till ”Rep till egen hängning”

Nummer 2 (juni 1997)

”Om Gud finns är allt tillåtet” (d.v.s. för dem som tror  på honom)
Dröm och dimma (mer om Per Ahlmark och reaktionerna på hans bok)
Meningslös markering (mot rättighetskräkningar i Kina)
Kort kritik av den rena ondskan (d.v.s. altruismen)

Nummer 3 (midsommar 1997)

Högerns skuld
Vad är objektivitet?

Nummer 4 (augusti 1997)

Ginnungagap i rättsdebatten
Brev om kärnkraften
Flytta FN till Havanna
Feghet och undfallenhet

Nummer 5 (september 1997)

Ett land – två system? (om Hongkong)
En föränderlig ekonomiprofessor i en föränderlig värld (om Bo Södersten)
Till våra folkbibliotek (om översättningen av Lovsång)
Försök till syl i vädret (om Ayn Rands HUAC-vittnesmål)
Tobaksskatten skadar din ekonomi allvarligt (som om inte alla skatter gjorde det)
Två korta inlägg om ”folkhemmet som inte har några styvbarn”

Nummer 6 (oktober 1997)

”Paparazzi” (med anledning av prinsessan Dianas död)
Den grinande dödskallen under de blodiga trasorna (d.v.s. socialismen)
Kommunisters förmåga till självbedrägeri…
Staten och tvångssteriliseringarna
”Leka Ragnar”
Ett stycke smygrasism

Nummer 7 (november 1997)

Traditionalismens fattigdom
Tribaliserade världar av hårt sammansvetsade kollektiv
Mer om rättslösheten
Vanliga missuppfattningar om ”objektivitet”
Gissla makten!
(om Dario Fo)

Nummer 8–9 (december 1997)

Peter Singer och filosofins förfall
Mer om rättslösheten
Vidsynthet och tolerans?

Nummer 10 (februari 1998)

Klimatbluffen
Obegripligheter i Svenska Dagbladet
(om Knut Carlqvists påhopp på Maciej Zaremba och Jésus Alcalá)

Nummer 11 (mars 1998)

Dödsstraff
Rätten till abort
Post scriptum till ”Leka Ragnar”

Nummer 12 (april 1998)

Hayek och förnuftet
Absolut ondska
(om MRA:s ”fyra absoluter”)
”Lögnparadoxen”
Mer om dödsstraff