Nattväktaren

Under åren 1987–1996 utgav jag tillsammans med Henrik Unné Objektivistisk skriftserie, som bestod av översättningar av uppsatser av Ayn Rand (någon gång av andra objektivister). Någon stor framgång var det inte; vi kom som bäst upp i knappt 100 prenumeranter. Jag och Henrik (och även några andra) skrev också en del eget, som vi skickade ut som bilagor till skriftserien.

När sedan Leonard Peikoff drog in mitt översättningstillstånd för att jag trampat på någon öm tå och inte dansade efter hans pipa, var det somliga som ville höra av mig även i fortsättningen. Så jag startade en egen tidskrift som fick hetta Nattväktaren, eftersom den pläderade för en nattväktarstat, en stat som skyddar individens rättigheter och i övrigt håller fingrarna borta. Inte heller den blev förstås någon dundrande framgång; jag fick kanske ett 50-tal prenumeranter.

Så småningom började jag också publicera mig på nätet och skapade en hemsida som också fick heta Nattväktaren (jag borde nog ha gjort det tidigare). Men jag fortsatte också att ge ut tidskriften i pappersformat fram till 2003, och sedan utgav jag den ett par år till som pdf-filer.

För att mitt arbete inte helt ska gå förlorat för eftervärlden har jag nu lagt ut alla dessa nattväktare här på bloggen.

Hur mycket av allt detta som verkligen är värt att bevara för eftervärlden få ni själva avgöra.

Nattväktaren hade en presentationsruta:

Nattväktaren förespråkar ”nattväktarstaten”, d.v.s. en stat som sköter sin rättmätiga funktion – att skydda individens rättigheter – varken mer eller mindre.

Nattväktaren förespråkar också nattväktarstatens etiska funda­ment: den rationella egennyttan eller egoismen. Den förespråkar också dess metafysiska och kunskapsteoretiska fundament: att verkligheten är absolut, och att förnuftets uppgift är att lära känna verkligheten.

Nattväktaren ansluter sig m.a.o. till Ayn Rands filosofi, objektivis­men. Det måste betonas att det fulla ansvaret för allt som står i Nattväktaren vilar på dess redaktör, Per-Olof Samuelsson. Ayn Rands egna åsikter kan inhämtas i hennes egna skrifter (av vilka somliga finns i kompetent svensk översättning). Att Nattväktaren ansluter sig till hennes filosofi betyder inte att den försöker dölja sig bakom hennes namn.

Nattväktaren stöder inte, och stöds inte av, The ”Ayn Rand” Insti­tute.

Nattväktaren är absolutistisk och moralistisk: den skiljer mellan sant och falskt, mellan gott och ont.