Senaste nygamla

På svenska:
Läser folkpartister Adam Smith?
(Från 1982.)
Varför konjunkturcykler?
Om bråkdelsreserver (eller omloppsmedel)
Guldmyntfot eller pappersmyntfot?
Mer om varför vi behöver George Reisman
Medborgarrätt
(Repris från 1994)
På engelska:
Objectivism and “Austrian” Economics – compatible or not?
Objectivism versus ”Austrian” Economics on Value
Reisman Insights Without George Reisman
Joseph A. Schumpeter – Friend or Foe of Capitalism?
Is Fractional Reserve Banking Compatible with Objectivism?
The Objectivist Validation of Individual Rights
Appendix: An Answer to Walter Block

Retrospektion

Jag håller på och lägger ut gamla uppsatser som sidor här på bloggen. Det finns underavdelningar för filosofi och ekonomi, och en särskild underavdelning för gamla bokrecensioner.

Dessutom har jag lagt ut min gamla tidskrift Nattväktaren (”pappersnattväktaren” och ”pdf-nattväktaren”) som sidor:

Årgång 1     Årgång 2     Årgång 3     Årgång 4     Årgång 5     Årgång 6−10

Sedan kan ni klicka vidare till de enskilda numren.

Nya oförgripliga tankar och uppriktiga utlåtelser kommer som vanliga blogginlägg.

Nytt projekt

Jag funderar på att lägga över innehållet på min hemsida (eller i varje fall det som är värt att bevara för eftervärlden) på bloggen som sidor. Det kommer nog att ta lång tid, men jag har gjort en början med att lägga ut uppsatsen Varför behöver vi George Reisman? De övriga pdf-fierna följer  härnäst. (Länk till sidor finns allra överst och också till sidopanelen till höger.)

Och jag ska väl nämna att jag har börjat lägga in Nattväktaren som sidor. Fortfarande bara inne på första årgången, dock

PS. Har nu också lagt in Varför behöver vi Ayn Rand?

PS 16 oktober: Nu också Kan mänskliga rättigheter bevisas? och Gastronomi och moral.

PS 17 oktober: Nu också Rand versus Popper eller Om vådan av att spå i kaffesump.

PS 27 oktober: Nu också Vad ska vi med begrepp till? Kort inledning till Ayn Rands Inledning till objektivismens kunskapsteori. .

Retrospektiv dispyt med religiös altruist

Min privatsekreterare har fullt upp med att studera, fotografera och komma med mer eller mindre allvarliga kommentarer på Facebook; icke desto mindre har han tagit sig tid att knacka ner några fler av mina gamla texter. Det ska han förstås ha tack för!

Senaste retrospektiva heter Om altruism och agnosticism och består av en dispyt jag hade med en gammal kollega till min gamla morsa. Vet inte om denna dispyt är av allmänt intresse, men den innehåller i varje fall någon liten filosofisk poäng.

Varför behöver vi Ayn Rand?

Idag, 6 mars, är det exakt 30 år sedan Ayn Rand gick ur tiden. Jag hedrar hennes minne med en repris av min uppsats Varför behöver vi Ayn Rand?

Retrospektionen fortskrider…

…och är nu framme vid 1991. Den går i maklig takt, eftersom jag har en del andra järn i den proverbiala elden; men det är värt att notera att när Henrik Sundholm tillträdde som ideell privatsekreterare låg jag 25 år efter, och nu är det bara drygt 20.

Här är de senaste gammalheterna:

Dåliga argument för en god sak (nämligen kärnkraften)
Är löneökningar inflationsdrivande? (Nej, det är förstås precis tvärtom)
Några inlägg om främlingsfrihet och tolerans
Angående ”Frihetsfronten”
Lenin ut ur KB! (Motion till ST/KB)
Diverse insändare (i olika ämnen som var aktuella just det året)

Retrospektivt föredrag

Med sedvanlig privatsekreterarhjälp har jag lagt ut ett föredrag som jag höll i Göteborg 1991. Det handlar om det gamla uttjatade ämnet hur man härleder ett ”böra” från ett ”vara”, men jag går också in på hur idén att detta skulle vara omöjligt bottnar i felaktiga begreppsbildningsteorier. För de filosofihistoriskt intresserade har jag lagt till en längre fotnot om George Berkeleys (tämligen abstrakta) idé att det är omöjligt för oss att ens bilda eller föreställa oss abstrakta idéer.