Pliktleveranslagen

Jag är ingen anhängare av pliktleveranslagen; den är en atavistisk kvarleva från den absoluta monarkins tidevarv och tillkom för att göra det lättare för staten att censurera misshagliga åsikter; den hör inte hemma i ett modernt, civiliserat samhälle. (Att den fortfarande är i kraft visar bara att vårt samhälle varken är särskilt modernt eller särskilt civiliserat.)

Men intet ont som inte har något gott med sig. Tack vare pliktleveranslagen (och det faktum att jag är en laglydig medborgare) finns mina översättningar av Själviskhetens dygd och Den nya vänstern: den anti-industriella revolutionen att läsa på Kungliga Biblioteket och på Universitetsbiblioteket i Lund. Framtida forskare har därmed en möjlighet att bedöma om mina översättningar är kompetenta eller ej, en möjlighet som Leonard Peikoff helst skulle vilja förvägra dem.

Uppdatering november 2013: Båda översättningarna är sökbara i LIBRIS (här och här). Dessutom finns Wikipediaartiklar om dem (här och här).

Annonser

Jag renlärig?

Igår stötte jag oförhappandes på en kommentar på Twitter som påstod att jag, POS, skulle vara ”Sveriges renlärigaste objektivist”. Men vad sjutton menas med en ”renlärig objektivist”? Är det någon som tänker själv bara därför att Ayn Rand sagt att man ska tänka själv? Som tillvaratar sina egna intressen bara därför att objektivismen pläderar för rationell egoism? Någon som i allt rättar sig efter Leonard Peikoff, därför att han utsetts till hennes arvtagare? Ja, det kanske finns något sådant djur i Vår Herres hage (eller i utkanterna av existensen) men särskilt många är de inte, och jag hör inte dit.

OK, för ett par decennier sedan beflitade jag mig om att vara renlärig, men den tiden är sedan länge förbi.

Och förresten sade Immanuel Kant också att man ska tänka själv.

Inte mycket att orda om, men jag ville ha det sagt.

PS. Om ni surfar runt på min hemsida och mina bloggar, kan ni nog hitta exempel både på ”bristande renlärighet” och ”överdriven renlärighet”.

Också lite meningsutbyte om detta på Facebook.