“Översättningar”

Facebook använder ett översättningsprogram från Bing, ifall man skulle stöta på något på ett språk man inte behärskar. Översättningarna brukar vara väldigt konstiga, men jag tänkte att det ändå skulle kunna prestera en hyfsad översättning från norska. Så här skrev en norrman:

I anledning ‪‎[av] kvinnedagen ønsker jeg å fremheve et av verdenshistoriens aller største genier og tenkere: filosofen og forfatteren Ayn Rand. Hun gjennomførte en ubeskrivelig bragd: å danne et helhetlig system av ideer for å leve et godt, fornuftig, langsiktig og lykkelig liv her på Jorda. Dette systemet kalte hun Objektivismen, og er filosofien jeg følger.

Så här blev det på svenska:

I tillfälle ‪‎kvinnodagen, jag önskar att jag kunde hitta en av de mest ultimata verdenshistoriens genier och tänkare: filosofen och författaren Ayn Rand. Hon utförde en obeskrivligt prestation: för att bilda ett omfattande system av idéer för att leva ett bra, förnuftigt, långsiktig och lyckligt liv här på jorden. Detta system ringde hon objektivismen, och är den filosofi jag följer.

Inte så lyckat. Hur kan t.ex. den alldeles självklara översättningen ”framhäva” bli till ”hitta”? Och varför ska ”allra största” bli till ”ultimata”? Och hur i all världen kan ”kalla” bli till ”ringa”? Ringde hon upp sin filosofi?

Men danska då? Norskt bokmål har ju utvecklats ur danskan, efter alla århundraden som Norge varit ett danskt lydrike; så danskan måste ligga ännu närmare än svenskan. Jo, så här blev det:

I lejlighed ‪‎kvinders dag, jeg ville ønske, jeg kunne finde en af de mest ultimative verdenshistoriens genier og tænkere: den filosof og forfatter Ayn Rand. Hun udførte en ubeskrivelig bedrift: at danne et omfattende system af idéer for at leve en god, fornuftig, langsigtet og lykkeligt liv her på jorden. Dette system, der kaldes hun objektivismen, og der er den filosofi, som jeg følger.

Något bättre, men inte mycket. ”Aller største” borde rimligen bli detsamma på danska, och ändå blev det ”ultimative”. Och hur kunde aktivformen ”kalte” (”kallade”) bli till passivformen ”kaldes”?

Inte heller klarar programmet av elementär skandinavisk grammatik. Alla germanska språk[1] har omvänd ordföljd i första meningen (”ønsker jeg å fremheve”), och ändå har ordföljden blivit rak på alla de germanska språken. (Och till råga på allt omvänd i de romanska språken, där den ska vara rak.)

Jag tänkte testa nynorsk också, men någon funktion för översättning till nynorsk finns inte. (Detsamma gäller isländska och färöiska och många andra språk.)

Hur är det på de stora språken då? Först engelska:

In Occasion ‪‎Women’s day, I wish I could find one of the most ultimate verdenshistoriens geniuses and thinkers: the philosopher and author Ayn Rand. She performed an indescribably accomplishment: to form a comprehensive system of ideas for living a good, reasonable, long-term and happy life here on earth. This system called she objektivismen, and is the philosophy I follow.

Programmet kan inte skilja på adjektiv och adverb! ”Indescribable” skulle det förstås ha stått. Och på tal om grammatik: här har det blivit omvänd ordföljd (”called she”) när det ska vara rak på engelska!

Och på tyska:

In Anlass ‪‎Frauentag, ich wünschte, ich könnte einen finden, der die ultimative Verdenshistoriens Genies und Denker: der Philosoph und Autor Ayn Rand. Sie trat ein unbeschreiblich Leistung: zu bilden ein umfassendes System von Ideen für das Leben einen guten, vernünftigen, langfristigen und glückliches Leben hier auf Erden. Dieses System, nannte sie objektivismen und ist die Philosophie, die mir folgen.

Ordföljden igen (det ska förstås vara „wünshte ich”). Och infinitivfrasen ”zu bilden” ska i tyskan flyttas fram till slutet av meningen. Och den naturliga översättningen ”aller größte” har återigen fått lämna plats för ”ultimative”. Och så borde det förstås ha stått ”eine unbeschreibliche Leistung”, eftersom ord på -ung i tyska är feminina. (Kallas ”kongruensböjning”.)

Franska då?

À l’occasion ‪‎femmes ‘ s day, j’aimerais pouvoir trouver l’un des plus ultimate verdenshistoriens génies et penseurs : le philosophe et auteur Ayn Rand. Elle a exécuté une réalisation : indescriptible pour former un système complet d’idées pour vivre un bon, raisonnable, à long terme et heureuse vie ici sur terre. Ce système appelé elle objektivismen, et est la philosophie de vous suivre.

Jag är ingen hejare på franska, men jag vet i alla fall att det heter ”une vie” (femininum), men bara för att det står några ord emellan har det blivit ”un vie” (maskulinum). Och ”framhäva” har återigen blivit ”hitta” (”trouver”). Och ordföljden har blivit omvänd där den på franska ska vara rak (”appelé elle”).

Och så spanska:

En ocasiones ‪‎el día de la mujer, me gustaría poder encontrar una de las más ultimate verdenshistoriens genios y pensadores: el filósofo y autor Ayn Rand. Ella realizó una indescriptiblemente logro: para formar un sistema integral de ideas para vivir una buena, razonable, a largo plazo y feliz vida aquí en la tierra. Este sistema llamado ella objektivismen, y es la filosofía que me siga.

Jag är ingen hejare på spanska heller, men jag vet i alla fall att alla ord på spanska som slutar på -o är maskulina[2] och att det alltså borde heta ”un logro”. (”Logro” betyder förresten ”framgång”, men det måste jag slå upp.) Däremot har man faktiskt lyckats få rätt på ”una vida”.

Katalanska kan jag inte, men det ligger ju rätt nära spanskan:

En ocasió ‪dones és el dia, m ‘ agradaria poder trobar una de les més ultimate verdenshistoriens genis i pensadors: el filòsof i autor Ayn Rand. Ella es realitza una indescribably èxit: per formar un sistema integral d ‘ idees per viure una bona, raonable, llarga i feliç vida aquí a la terra. Aquest sistema anomenada ella objektivismen, i és la filosofia de seguir-te.

“Framhäva” blev “hitta” (“trobar”) här också. Och också här blev ordföljden omvänd där den borde vara rak (”anomenada ella”). Däremot blev kongruensböjningen rätt (”una vida”).

Portugisiska kan jag inte heller, men så här blev det:

Na ocasião ‪‎mulheres ‘ s day, eu desejo que eu poderia encontrar um dos mais derradeiro verdenshistoriens génios e pensadores: o filósofo e escritor Ayn Rand. Ela realizou um indescritivelmente realização: para formar um sistema completo de ideias para viver um bom, razoável, a longo prazo e vida feliz aqui na terra. Este sistema chamado ela objektivismen, e é a filosofia que eu sigo.

Här har det också blivit “um vida” i stället för “uma vida”. Dessutom måste ”realização” vara femininum och föregås av “uma”. I alla romanska språk gäller att den typen av ord är feminina.

För fullständighetens skull tar jag italienska också (inte heller ett språk jag behärskar):

In occasione di ‪‎women’s day, vorrei poter trovare uno dei più ultimate verdenshistoriens geni e pensatori: il filosofo e autore Ayn Rand. Indescrivibilmente ha eseguito una forma a compimento: un sistema completo di idee per vivere una buona, ragionevole, a lungo termine e vita felice qui sulla terra. Questo sistema chiamato lei objektivismen, ed è la filosofia mi segui.

Det verkar som att ordföljden blivit tokig här också: “ chiamato lei” borde rimligen vara ”lei chiamato”.

Holländska är ett språk jag inte kan men där jag ofta kan gissa mig till betydelsen:

In gelegenheid ‪‎vrouwendag, ik wou dat ik kon vinden een van de meest ultieme verdenshistoriens genieën en denkers: de filosoof en schrijver Ayn Rand. Ze deden een onbeschrijflijk prestatie: om de vorm van een uitgebreid systeem van ideeën voor een goede, verstandige, langdurige en gelukkig leven hier op aarde. Dit systeem noemde ze objektivismen, en is de filosofie die ik volg.

Här blev också ordföljden rak i första meningen, där den också på holländska, liksom på svenska, danska och tyska, borde varit omvänd.

Genomgående är föstås att programmet inte klarar av sammansatta ord (“verdenshistorien” får stå kvar oöversatt). Och att “objektivismen” får stå kvar på norska.

$ $ $

Ett annat exempel: För ett par dagar sedan lade jag ut min översättning av Carl Jonas Love Almqvists ”Gatugångsreglemente” på min engelska blogg. Nu har jag roat mig med att låta Bing översätta tillbaka till svenska. Så här lyder originalet:

Vi Ormus, enligt benäget åtagande &c. &c. &c. När människor! J haven byggt eder städer, och mellan husen anlagt gator, över vilka tvärgator böra löpa; så skall eder åligga, att icke ständigt sitta inne, utan måsten J besöka varandra och utöva samhällighet, jämte umgängelse, därtill brukande samtal, vari som oftast bör inmängas beskrivning över alla varelsers fel, vilkas framhållande i dagen är av högsta vikt. Men då J begiven eder åstad på gatorna, kan det icke varda eder efterlåtet att gå på vilka gator som helst, enär sådant kunde störa allmän ordning, efter månge av eder kunde på en gång få det infallet att beträda samma gränd, så att ingen där komme fram. Likväl, och på det ingen må lida inskränkning i friheten, tillstädjes envar att en gång om året, skattskrivningstiden, uppgiva vilken gata han under kommande året önskar välja åt sig, för att på den färdas till torget, och vilken annan, för att gå till hamnen, vilken tredje till apoteket: ävensom han då bör angiva de vänner, han under året vill besöka, jämte gatan han, för att komma till varje av vännerna, önskar gå; varefter Vi vele låta Oss ansökningarna föredrags, och efter gottfinnande fastställa varje persons gatugång för året. Kommandes den lösen, som erlägges för utslagen häröver, att användas till avlöning åt den uppsyningspersonal, som i varje gatuhörn nödvändigt måste anställas, för att efterse, det var och en stadsbo går sin gata, och fordra honom till böter om han avviker.

Och så här blev tillbakaöversättningen:

Vi Ormus, av nåd vår egen välvilja & c. & c. & c. När, oh män! du har byggt själva städer, och mellan ditt hus har upprättat gator, som bör bilda en korsande mönster; då är det åligger dig att du sitter inte alla tid inomhus, men du måste betala varandra besök och praxis socialitet, samt samlag, använder för att syftet samtalet, som så ofta som möjligt bör samsas med beskrivningar av alla varelser fel, få till ljuset som är av yttersta vikt. Men när du ger dig ut på gatorna, du får inte gå på någon vilken gata du gillar, för sådan kan störa publick beställa, eftersom det kan hända att flera av er att trampa på den samma körfältet, så att ingen kan göra hans väg dit. Aldrig mindre, och så att ingen kan drabbas av en begränsning av hans frihet, var och en av er begärs en gång om året, för den skatt registrering, för att rapportera vilka street han önskar att välja för det kommande året för att få till den marknaden, vilka andra en att komma till hamnen, som tredje man till apoteket : och han bör också på den som tidrapport de vänner han vill besöka under året, liksom gatan han vill gå för att nå varje vän; varefter vi kommer att låta de program som presenteras för oss, och upprätta, eget gottfinnande, varje persons street-walking för året. Stämpel-avgift betalas för beslut som hereupon kommer att användas som löner för att arbetsledande personal som behöver ställas i varje gathörn skall övervaka att varje stad-dweller går hans gatan och exakta för honom böter ifall han avviker.

Tja – vad sägs?

Utöver allt annat kan man notera att Bing lämnar flera ord oöversatta som borde kunna översättas. Och bara för att jag stavar ”publick” på gammaldags vis (det stavades så på Almqvists tid), så kan programmet inte översätta det och tar nästa ord för ett verb i stället för ett substantiv och dessutom i icke avsedd betydelse. Ändrar jag till ”public order” så blir det rätt: ”allmän ordning”.

Och eftersom jag översätter ”fordrar honom till böter” med ”exact from him fines” blir tillbakaöversättningen helt obegriplig.

Att ”umgängelse” blev till ”samlag” är ju lite lustigt; men så blir det när jag själv översätter det med ”intercourse”.

$ $ $

Någon slutsats av allt detta kan knappast dras – annat än det kommer att dröja länge än innan översättare kan ersättas av datorer. Det är förmodligen rentav omöjligt, eftersom alla språk innehåller mängder av idiomatiska uttryck som blir alldeles helknasiga, ifall man försöker översätta dem ordagrant. Klarar man inte av enkla saker som ordföljd och kongruensböjning, hur ska man klara av satsflätor? Eller uttryck som ”Jag har ont om pengar” eller ”Nu är du allt ute i ogjort väder”?


[1] Med undantag för engelska, men så är också engelskan en salig blandning av fornnordiska och franska, med en del inslag av latin.

[2] Med ett enda undantag: ”handen” heter ”la mano”.

55 555 visningar

Jag har idag passerat riktmärket 55 555 visningar på bloggen.

Nästa mål är 666 666 visningar. och därefter 7 777 777 visningar, 88 888 888 visningar, o.s.v.

Uppdatering 4 mars 2016, kl. 21.13: Just i detta ögonblick har jag kommit upp i exakt 60 000 visningar.

Jubileum

Det är idag exakt fyra år sedan jag började blogga. (Min första bloggpost skrevs i och för sig först dagen efter.) Sedan dess har jag haft nästan 45 000 besök på bloggen (lite drygt 10 000 om året, och det är kanske inte mycket att skryta med). Sammanfaller dessutom med tantvännens födelsedag.

Detta är min tvåhundrade bloggpost …

… och i likhet med min allra första är den väldigt kort.

Jag har också passerat 36 000 besök.

30 000 besök…

…har jag haft på bloggen sedan starten i oktober 2010. Nu väntar jag på att få 30 000 besök om året, 30 000 i månaden och 30 000 i veckan. Men om jag får 30 000 i veckan, kommer det säkert att drösa in kommentarer som jag måste moderera och besvara, och det jag inte lust med.

Rasismen breder ut sig

I årets upplaga av Kalle Anka på julafton har man tagit bort en svart docka och en figur som möjligtvis skulle kunna föreställa en jude. Innebörden av detta måste väl vara att det inte längre finns plats för vare sig svarta eller judar i Disneys värld? Konstigt sätt att bekämpa rasism – om det nu var det som var meningen.

Däremot får karikatyrerna av spanjorer i Tjuren Ferdinand och av italienare i Lady och Lufsen finnas kvar.

Uppdatering: Också publicerad i Eskilstuna-Kuriren 22 december.

Vem läser mina bloggar?

WordPress har börjat redovisa statistik över varifrån bloggbesökarna kommer. Det överväldigande flertalet besökare är förstås från Sverige med ströbesök från Norge och Finland (men märkligt nog ingen från Danmark). Men jag har också ströbesök från USA, Tyskland, Nederländerna, Storbritannien, Hongkong, Indonesien, Libanon, Frankrike och Brasilien.

min engelska blogg dominerar USA före Sverige och Canada. Men mängder av ströbesök från många olika länder: Norge, Indien, Filippinerna, Frankrike, Irland, Sydafrika, Thailand, Danmark, Ryssland, Spanien, Polen, Jersey, Libanon, Taiwan och Kenya.

Hundlivet i centrala Strängnäs…

…kan jag tyvärr inte längre studera, eftersom jag numera bor i Eskilstuna. I stället får jag nöja mig med att studera skatlivet i centrala Nyfors, och det är inte riktigt lika inspirerande.

Uppdatering maj 2013: Visst hundliv som låter sig studeras finns dock på Nybrogatan. Bl.a. en uråldrig golden retriever vid namn Max och en liten krabat av storlek chihuahua och päls som en irländsk varghund.

En liten gissningslek

Vilken är den litterära inspirationen bakom ”fyrbåken” och ”den ensamt fladdrande ljuslågan”?

Min första bloggpost…

…är väldigt kort. Min nästa bloggpost kommer förmodligen att bli något längre.