Mina kataloger

Jag har skrivit om detta tidigare, men nu har jag upptäckt att också min arbetsgivare. Kungliga biblioteket, har lagt ut mina kataloger på nätet. Man går till sidan för Roggebiblioteket, och där finns länkar till de olika katalogerna. Eller också kan ni klicka direkt härifrån:

Inkunabler och 1500-talstryck (”Vaggtryck och koltålderstryck”)

Svenskt 1600-talstryck

Elzevirer

Bibliotheca Thuniana (vår äldsta bokdonation)

Strängnästryck

Det här är förstås mest av intresse för boknördar. Eller för dem som vill klaga över att skattepengar avsätts för detta ändamål.