Ironisk fråga om en allvarlig sak

Jag har skickat detta till ett antal tidningar.

Det finns ju gott om glesbebyggda områden på Gazaremsan. Så när Hamas skickar raketer mot Israel i sitt försvar mot den sionistiska världskonspirationen, varför förlägger man inte avfyrningsramperna till dessa områden, där få, om ens några, civila skulle drabbas av israeliska vedergällningsaktioner? Varför förlägger man dem i stället till Gaza City? Och varför placerar man dem så nära sjukhus, skolor, hotell och moskéer som möjligt, där civilbefolkningen löper som allra mest risk att drabbas av israelisk vedergällning? Och varför är de skyddsrum som ändå finns i Gaza City reserverade för Hamas egen ledning, medan civilbefolkningen lämnas helt oskyddad?

Vi som blivit hjärntvättade av den massiva sionistiska, pro-israeliska propaganda som helt genomsyrar svenska media skulle gärna vilja ha en förklaring från er som undsluppit hjärntvätten och vet bättre.

För att säga att det beror på att Hamas inte bryr sig ett vitten om den egna befolkningen, ja rentav vill se så många civila dödsoffer som möjligt för att förmå omvärlden att hata Israel, det måste väl ändå vara en sionistisk propagandalögn?

Eller?

Som vanligt är det svårt för mig att bevaka alla tidningar, så meddela mig gärna, ifall ni skulle se det publicerat.

Uppdatering 26 juli 2014: Den här insändaren kom in i – hör och häpna – Aftonbladet!

Aftonbladet

Uppdatering 6 augusti 2014: Insändaren publicerade i Eskilstuna-Kuriren idag; tyvärr bakom en betalvägg, så att endast prenumeranter kan läsa den på nätet.

9 Responses to Ironisk fråga om en allvarlig sak

 1. Anarkonazist says:

  Din fascination for den israeliska staten gor dig komplett irrelevant som libertarian eller anarkokapitalist. Varfor foresprakar du statsvald nar den israeliska staten utfor det?

 2. Anarkokapitalismen jag jag f.ö. tröskat igenom åtskilliga gånger förr. Se t.ex. Har en nattväktarstat rätt till sitt våldsmonopol?

 3. Att inte helhjärtat stödja Israel i konflikten med Hamas och Fatah är moraliskt likvärdigt med att inte stödja kampen mot nazismen under Andra världskriget. Att inte ta 100-procentigt avstånd från rörelser som har judeutrotning på sitt program är att vara antisemit. Nazistpartiet hade judeutrotning på programmet. Det har också Hamas och Fatah. (Jag länkar till både Hamas och Fatahs stadgor i bloggposten Vad Hamas vill, så det finns ingen ursäkt för att inte känna till det.)

  Den anarkokapitalistiska ”lösningen” på problemet med nazismen, liksom med Hamas och Fatah idag, är uppenbarligen att inte bjuda Hitler minsta motstånd, låta honom lägga under sig det ena landet efter det andra och samla ihop alla judar och forsla dem till gaskamrarna. Bara ”privat” motstånd accepteras av anarkokapitalisterna. De judar som inte ville släpas till gaskamrarna, skulle försöka förvara sig själva så gott de kunde.

  Om detta ska kallas ”libertarianism”, då är jag faktisk djävligt glad att slippa kallas libertarian!

 4. Pingback: POS skriver om Gaza | Ambjörn Hedblom

 5. Jag har döpt om den anonyme kommentatorn till ”Anarkonazist”. Skriver man anonyma kommentarer på min blogg, får man finna sig i att bli behandlad som det kräk man är.

  Skulle han ogilla det, kan han ju anlita statens tvångsmakt och försöka sätta dit mig för ärekränkning. Skulle han begripa att detta inte är förenligt med någon form av anarkism, nazistisk eller annan, kan han ju anlita någon av de privata ”beskyddarorganisationer” som det är meningen ska ta över statens roll i det anarkistiska samhället, från Hell’s Angels till Revolutionära Fronten.

 6. Definition på ”anarkonazist”: En person som är helt emot judeutrotning i statlig regi, men helt för, om den sker i privat regi.

 7. Det finns en viss pervers logik i att anarkokapitalister vänder sig emot Israel: Israel är en stat, och stater är onda per definition. Att gradera stater efter graden av förtryck, eller omvänt, efter hur väl en stat sköter sina legitima funktioner (som t.ex. försvar) är helt främmande för dem. Stat som stat! Att de lierar sig med de värsta antisemiter och gör sig till anarkonazister bekymrar dem föga.

  Men varken Hamas, Fatah, Islamiska jihad eller Hizbollah är stater – de är ”privata skyddsorganisationer”, och sådana har ju anarkokapitalisterna inget emot.

  Skulle det någonsin bli en tvåstatslösning och Hamas, antingen självt eller i koalition med Fatah och Islamiska jihad, blir statsbärande parti, då först kommer det att komma små protestpip från anarkokapitalisterna.