Alla ska med! Ingen kommer undan!

Jimmy Jansson (s), kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna, skrev ett debattinlägg i Eskilstuna-Kuriren 8 juli 2014 under rubriken ”Samarbete är bättre än konflikt”. Inlägget ligger bakom en betalvägg, så det är ingen mening med att länka till det; men jag saxar en del typiskt politikersnack:

En stad är dess medborgare, företag och föreningar. Det är där stor makt och förmåga att förändra ligger. Politiken kan underlätta, samordna och styra resurser. Det handlar om samarbete mellan alla som på olika vis har ett ansvar.

En stad med många medborgare innebär olika uppfattningar. Vad är bra och vad är dåligt? Vad är det bästa för att möta en förändring? Samarbete eller konkurrens? Jag eller vi? För att nå framgång i att förändra en stad till det bättre är det klokt att hitta några minsta gemensamma nämnare där åtminstone de flesta kan enas. Konflikt kan ge energi men även vara skadlig. Det är en balansgång.

Att utveckla en kommun är komplext. Det krävs samarbete och att kunna pröva nya idéer. Samtidigt är det viktigt att vara målmedveten om den utstakade vägen och få så många som möjligt att hjälpas åt.

Att vi tar ett gemensamt ansvar för att var och en kan växa som individ, ung som gammal. Ekonomiska och sociala klyftor tynger alla. Vi måste bygga på de framgångar och de resurser som skapas. Utan dem har vi inget att fördela. Klyftor bryter sönder den gemenskap och värdegrund vi behöver ha att stå på.

Ansvar, gemensamt och eget, samarbete och hårt arbete är det som bär. Vi är på väg. Eskilstuna är en stad som byggt sin historia på kraft och vilja. Men ingen kan avstå från att dra sitt strå. Alla vi som bor i vår kommun måste få och förväntas vara delaktiga utifrån där vi står. Kommuninvånare, företag, föreningar och folkvalda. Tillsammans och var och en för sig. Då lyckas vi.

Ja, så snackar en typisk kommunpolitiker. Mitt svar, som jag skickat till Eskilstuna-Kurirens insändarsida:

”Alla ska med! Ingen kommer undan!” är en välkänd socialdemokratisk valslogan, som jag (tämligen osökt) kommer att tänka på, när jag läser Jimmy Janssons inlägg i dagens Eskilstuna-Kuriren (8 juli).

Kort sammanfattning av budskapet: Hela kommunen måste ställa sig bakom Jimmy Jansson; annars klarar han inte av sitt jobb.

(”Ingen kommer undan!” är förstås vad filosoferna brukar kalla ett korollarium, d.v.s. en nödvändig följdsats.)

Vi får väl se om det kommer in; och om det i så fall också hamnar bakom en betalvägg.

PS. Insändaren kom in idag (10 juli), men bakom en betalvägg.

Kommentarer inaktiverade.