Rånarluvevänstern

Eskilstuna-Kuriren har den senaste veckan rapporterat om det krig som råder mellan den ”autonoma vänstern” (Revolutionära Fronten) och nazisterna. (Från denna länk kan man bläddra sig vidare till tidigare artiklar i serien). Med anledning därav har jag skickat följande debattinlägg till EK.

Med anledning av EK:s rapportering om kriget mellan de ”autonoma” socialisterna och nationalsocialisterna:

I januari 2012 blev två yngre bekanta till mig misshandlade av representanter för denna ”autonoma” socialism, och en tredje fick ett hotbrev som sade att om han inte rättade sig efter deras krav och fortsättningsvis avhöll sig från att yttra sig, skulle han också bli misshandlad (och fick dessutom sin ytterdörr nedsprejad mes ”autonoma” slagord). Och varför? Därför att de var medlemmar i Liberala partiet – ett parti som pläderar för ett fritt kapitalistiskt samhälle med nattväktarstat, för strikt boskillnad mellan stat och ekonomi och, som följd härav, bl.a. fri invandring. Hur långt från socialism, inbegripet då nationalsocialism, kan man stå ideologiskt? Ändå använder alltså den ”autonoma vänstern” samma metoder mot förespråkare för verklig liberalism som de använder mot sina nationellt sinnade kusiner.

Hotbrevet som min kamrat fick hade denna lydelse:

Som du antagligen vet så misshandlades två medlemmar i ditt parti efter torsdagens distriktsmöte. Detta var endast en liten försmak på vad som kommer att hända om ni gör några fler försök att etablera er i Eskilstuna. Vi kommer aldrig att acceptera liberal politik eller andra angrepp på arbetarklassen, och detta kommer inte att passera er obemärkt förbi.

Vi ger er nu en chans att lägga ner all politisk verksamhet. Om ni inte gör detta kanske just du blir nästa person att bli fysiskt påmind om konsekvenserna av att bedriva en arbetarfientlig politik.

[Undertecknat:] Antifascistisk Aktion

Det handlar m.a.o. om att skrämma meningsmotståndare till tystnad.

De som utförde denna misshandel och skrev detta hotbrev måste rimligen ingå i det ”autonoma” nätverk tidningen rapporterat om. Så varför inte plocka av sig rånarluvorna, utnyttja vår lagfästa yttrandefrihet och skriva åtminstone en liten insändare till försvar för sitt handlande? Fast då måste de ju uppge namn och adress till tidningsredaktionen, och det är de nog inte så pigga på.

Som tidningen också rapporterat kommer flera av dessa aktivister från ekonomiskt välbeställda hem. Och så har de mage att påstå sig representera arbetarklassen! Men den verkliga arbetarklassen arbetar och har varken tid eller fallenhet för att ta på sig rånarluvor och gå ut och misshandla folk. Nej, man ska nog tillhöra en samhällsklass som har gott om ledig tid och svårt att hitta något meningsfullare sätt att fördriva tiden än att ägna sig åt våld och hot om våld.

(Se också ”Antifascistiska” fascister.)

Uppdatering 15 oktober: Mitt debattinlägg har ännu inte blivit publicerat; men det kan ju dröja, eftersom det finns så många andra mer väsentliga saker att diskutera (som t.ex. att rädda miljön genom att bygga vindkraftverk och äta vegetariskt, och att klaga över att julhandeln sätter igång alldeles för tidigt). Så jag har skickat en kort insändare till EK:

Det pågår ett gängkrig här i stan mellan Hells Angels och Black Cobra. Ingen påstår eller ens antyder att detta krig bottnar i diametralt olika ideologier. De båda gängen har förstås precis samma ideologi – att det är rätt och riktigt att livnära sig på brott – och slåss bara om vem som ska ha lov att begå brotten.

Det pågår också ett annat gängkrig, det mellan ”autonoma” socialister och nationalsocialister. Vill någon påstå eller ens antyda att detta krig bottnar i diametralt olika ideologier? Det gör det visst inte. Båda gängen har samma ideologi: att kapitalismen (och därmed hela den västerländska civilisationen) ska krossas – om så erfordras, med sparkar och slag. Det enda de slåss om är vem av dem som ska ha lov att utdela sparkarna och slagen.

Sen uppdatering (23 mars 2014): Inget av mina inlägg blev någonsin publicerat.

Annonser

One Response to Rånarluvevänstern

  1. Pingback: Avanonymisera AFA! | Hemma hos POS