Korrelation och kausalitet

Att statistisk korrelation inte nödvändigtvis innebär kausalitet är allom bekant; en statistisk korrelation kan vara en tillfällighet; och i bästa fall visar en sådan korrelation att det kan finnas ett orsakssamband att leta efter, men den säger inte exakt vad orsakssambandet är. Däremot innebär kausalitet alltid korrelation; vet man vad orsakssambandet är, blir man ytterst förvånad om man inte också stöter på en korrelation. Känner man till tyngdlagen, blir man ju knappast förvånad över att de flesta föremål man råkar tappa faller till golvet eller till marken; om t.ex. en fjäder eller ett löv inte faller till marken, förklarar man det med att det finns någon annan kraft som motverkar tyngdkraften, i det här fallet att vinden griper tag i föremålet; om en fågel faller till marken beror det förmodligen på att den blivit skjuten av en jägare; och om ett flygplan eller en rymdraket ramlar ner beror det på att motorn av någon anledning pajat. Och vi lever inte i ett universum där ballonger sjunker till marken som stenar eller där stenar svävar iväg som ballonger.

Och det finns en nästintill hundraprocentig korrelation mellan det faktum att det faller snö från himlen och det faktum att marken blir vit. Enda undantaget här är om snöfallet är lätt och marktemperaturen håller sig vid 0 eller någon plusgrad, så att snön smälter bort med en gång. Om jag nu drar den induktiva slutsatsen att ”snö gör marken vit” eller ”orsakar att marken blir vit”, och någon kommer med invändningen att ”korrelation inte är kausalitet”, är det väl ingen som tar en sådan invändning på allvar?

Var det här något att orda om? Varför skriver jag två långa stycken för att illustrera något som ändå är så gott som självklart? Är jag månne ute efter att raljera med David Hume?

Nej, så är det inte; utan det har med debatten om vapenlagar, vapenkontroll och vapenförbud att göra.

För så fort man pekar på statistik i denna debatt – som att så gott som alla vansinnesskjutningar inträffat på platser där det är förbjudet att bära vapen, eller om man påpekar att sådana vansinnesskjutningar är ytterst ovanliga i Schweiz där så gott som varje hushåll är beväpnat, eller att det aldrig inträffar att sådana massakrer  inträffar på skjutbanor – är det alltid någon som lite snusförnuftigt invänder att statistiken inte säger något, eftersom ”korrelation inte är kausalitet”.

Men orsakssambandet är väl inte svårare att se här än i mina tyngdlagsexempel ovan?

Vilka vill ha vapenlösa och därmed värnlösa offer? Tyranner, vanliga brottslingar och vettvillingar. (Gränserna mellan dessa tre kategorier är flytande.) Vanliga brottslingar söker sig till platser där självförsvar är förbjudet. Tyranner ser till att självförsvar blir förbjudet så att undersåtarna inte kan bjuda motstånd och göra revolt.

Så om man hittar korrelationer mellan strikta vapenlagar och ökad brottslighet, är det bara vad man kan vänta sig.

(Tidigare i samma ämne: Jag har tappat förtroendet för Leif GW Persson.)

Uppdatering 22 februari: Jag har också bloggat om detta på engelska.

Annonser

One Response to Korrelation och kausalitet

  1. Pingback: Correlation and Causation | The House at POS Corner