Global uppvärmning?

Detta är en något uppdaterad Facebookanteckning jag skrev för ett par dagar sedan.

Varje gång jag länkar till något inlägg i klimatdebatten får jag kommentarer från en person som vill försvara klimatforskningen och som bl.a. menar att forskare som ifrågasätter mänsklig klimatpåverkan är att jämföra med evolutionsforskare som förespråkar kreationism. (Samme person menar att problemet är att forskningen har blivit politiserad, och det invänder jag förstås inte emot, även om jag menar att den politiska agendan är skrämmande; se George Reismans uppsats Miljörörelseförödelsens aritmetik.) Så nu vill jag gärna ha lite klarhet i exakt vilka klimatteorier som kan kallas ”kreationistiska”.

Låt mig börja med att påpeka att klimatförändringar har förekommit under hela jordens historia och att de förekom innan det ens fanns människor på jorden som kunde släppa ut koldioxid. Ingen betvivlar väl detta, men få tycks inse att det har relevans för dagens debatt.

Nu kan jag tänka mig ett antal alternativa teorier här:

  1. Det förekommer ingen global uppvärmning alls idag. (Om någon verkligen förespråkar det alternativet vet jag inte, men det är i varje fall ett alternativ.)

  2. Det förekommer en viss global uppvärmning, men våra koldioxidutsläpp har inte alls med det att göra; det är precis samma sorts orsaker som orsakade klimatförändringar i det förflutna.

  3. Våra koldioxidutsläpp har en viss inverkan, men i jämförelse med dessa andra orsaker är den försumbar.

  4. Nej, det är tvärtom så att koldioxidutsläppen är den helt dominerande faktorn, och de faktorer som förr orsakade att istider kom och gick är i dagens läge helt försumbara. (Och därav den politiska agendan att vi måste lägga ned våra industrier, sluta åka bil eller flygplan och upphöra med boskapsskötsel och bli vegetarianer, eftersom även kobajset bidrar till utsläppen.)

Naturligtvis finns det graderingar av några av dessa alternativ. Är uppvärmningen bara någon enstaka grad sett över ett sekel, eller riskerar vi att medeltemperaturen stiger med 10 eller rentav 20 grader inom överskådlig framtid?[1] Eller exakt vad är procenttalen vad gäller hur stor del av uppvärmningen som måste tillskrivas koldioxiden respektive de faktorer som gjorde slut på istiderna? I båda fallen kan det ju vara i stort sett vad som helst mellan 1% och 99%.

Så vilka av dessa alternativ är ”kreationistiska” och vilka är exempel på god vetenskap?

Anhängarna av idén att koldioxidutsläppen måste strypas radikalt för att förebygga varmare somrar och mildare vintrar och de olägenheter detta kan vålla brukar också ”fula ut” sina meningsmotståndare genom att kalla dem (oss) ”klimatförnekare”. Som om någon skulle förneka att vi har ett klimat. Eller att klimatet kan ändras under århundradenas gång. Termen är förstås ett försök att bunta ihop oss med förintelseförnekare. Den kompletta lumpenheten i denna argumentationsmetod står säkert klar, åtminstone för mina läsare.

Men är det så mycket bättre att fula ut och stämpla meningsmotståndare som motsvarigheten till kreationister?

Av de fyra alternativ jag nämnde talar det mesta för alternativ 2 eller 3. Alternativ 1 är osannolikt, eftersom vi säkert befinner oss i en uppvärmningsperiod.  Alternativ 4 bedömer jag som absurt. Ändå är det detta alternativ som man ber mig acceptera. Här är det läge att följa Ellsworth Tooheys goda råd: att inte bry sig om att granska en dårskap utan bara fråga sig vad den åstadkommer. Vad denna dårskap avser att åstadkomma är skrämselhicka och därav följande acceptans av miljörörelsens industri- och människofientliga agenda.

Och eftersom jag inte vill tillbringa resten av mina levnadsdagar med granskning av dårskaper stänger jag kommenteringen på denna bloggpost.

PS. En positiv sak med debatten på Facebook var att vi verkar överens om vad jag ser som det absolut viktigaste i all klimatdebatt – nämligen att de åtgärder som föreslås för att råda bukt med den globala uppvärmningen kommer att vara fullständigt förödande, ifall de faktiskt skulle genomföras. Sternrapporten rekommenderar en sänkning av utsläppen på 25% till år 2050, medan IPCC går så långt som till 60%. (Uppgifterna från Reismans uppsats.) Eftersom nästan all industriell verksamhet ger koldioxidutsläpp, skulle siffrorna över minskad produktivitet och minskad levnadsstandard att vara ungefär desamma. Det fordras kanske lite fantasi för att föreställa sig vilken mänsklig misär som döljer sig bakom dessa torra siffror. – Nu är jag lite optimistisk och tror inte att det ska gå så långt; förr eller senare kommer t.o.m. ansvariga myndigheter att ta sitt förnuft till fånga. Misären måste ju någon gång bli synlig t.o.m. för dem.


[1]) Det här är en medveten överdrift från min sida, eftersom ingen mig veterligen förutspår något sådant; den högsta siffra jag har sett är 4 grader – detta enligt Världsbanken, som normalt inte sysslar med klimatforskning. På Newsmill kan man läsa ett svar från meteorologen Tage Andersson.

Korrelation och kausalitet

Att statistisk korrelation inte nödvändigtvis innebär kausalitet är allom bekant; en statistisk korrelation kan vara en tillfällighet; och i bästa fall visar en sådan korrelation att det kan finnas ett orsakssamband att leta efter, men den säger inte exakt vad orsakssambandet är. Däremot innebär kausalitet alltid korrelation; vet man vad orsakssambandet är, blir man ytterst förvånad om man inte också stöter på en korrelation. Känner man till tyngdlagen, blir man ju knappast förvånad över att de flesta föremål man råkar tappa faller till golvet eller till marken; om t.ex. en fjäder eller ett löv inte faller till marken, förklarar man det med att det finns någon annan kraft som motverkar tyngdkraften, i det här fallet att vinden griper tag i föremålet; om en fågel faller till marken beror det förmodligen på att den blivit skjuten av en jägare; och om ett flygplan eller en rymdraket ramlar ner beror det på att motorn av någon anledning pajat. Och vi lever inte i ett universum där ballonger sjunker till marken som stenar eller där stenar svävar iväg som ballonger.

Och det finns en nästintill hundraprocentig korrelation mellan det faktum att det faller snö från himlen och det faktum att marken blir vit. Enda undantaget här är om snöfallet är lätt och marktemperaturen håller sig vid 0 eller någon plusgrad, så att snön smälter bort med en gång. Om jag nu drar den induktiva slutsatsen att ”snö gör marken vit” eller ”orsakar att marken blir vit”, och någon kommer med invändningen att ”korrelation inte är kausalitet”, är det väl ingen som tar en sådan invändning på allvar?

Var det här något att orda om? Varför skriver jag två långa stycken för att illustrera något som ändå är så gott som självklart? Är jag månne ute efter att raljera med David Hume?

Nej, så är det inte; utan det har med debatten om vapenlagar, vapenkontroll och vapenförbud att göra.

För så fort man pekar på statistik i denna debatt – som att så gott som alla vansinnesskjutningar inträffat på platser där det är förbjudet att bära vapen, eller om man påpekar att sådana vansinnesskjutningar är ytterst ovanliga i Schweiz där så gott som varje hushåll är beväpnat, eller att det aldrig inträffar att sådana massakrer  inträffar på skjutbanor – är det alltid någon som lite snusförnuftigt invänder att statistiken inte säger något, eftersom ”korrelation inte är kausalitet”.

Men orsakssambandet är väl inte svårare att se här än i mina tyngdlagsexempel ovan?

Vilka vill ha vapenlösa och därmed värnlösa offer? Tyranner, vanliga brottslingar och vettvillingar. (Gränserna mellan dessa tre kategorier är flytande.) Vanliga brottslingar söker sig till platser där självförsvar är förbjudet. Tyranner ser till att självförsvar blir förbjudet så att undersåtarna inte kan bjuda motstånd och göra revolt.

Så om man hittar korrelationer mellan strikta vapenlagar och ökad brottslighet, är det bara vad man kan vänta sig.

(Tidigare i samma ämne: Jag har tappat förtroendet för Leif GW Persson.)

Uppdatering 22 februari: Jag har också bloggat om detta på engelska.

Gammal debattartikel blir som ny

I mars 1982 skrev jag en debattartikel under rubriken Det kallaste av alla kalla odjur, som handlade om tvångsomhändertagande av barn vilkas föräldrar av myndigheterna bedöms som ”olämpliga”.  (Ni kanske minns debatten från den tiden om Sverige som ett ”Kinder-GULAG”.) Den blev också publicerad (med några smärre förkortningar) i Expressen under rubriken ”Häxjakten på olämpliga föräldrar”.

Idag upptäckte jag, av en slump och till min oförställda förtjusning, att hela min artikel har blivit återgiven på nätsidan FreeSweden.net.

Nätsidan ifråga handlar om hemundervisning och hur hemundervisning motarbetas av politiker och myndigheter här i Sverige. Det är bara att önska den lycka till i sitt arbete.

Jag har läst igenom artikeln och tycker faktiskt, såhär trettio år senare, att den är riktigt bra.