Ny Reismanöversättning

Nämligen Kapitalismens välvilliga natur, som utgör titelessän i Reismans Kindlebok med samma namn. Ursprungligen en föreläsning vid Ludwig von Misesinstitutet och kan också läsas på institutets webbsida (i Kindleversionen har några få tillägg gjorts). Och vill man lyssna till George Reismans välljudande stämma finns det också en ljudupptagning.

Uppsatsen kan ses som en kondenserad – väldigt kondenserad – version av Reismans bok Capitalism: A Treatise of Economics. Så nu ska jag försöka kondensera den ännu mer. Det följande är Reismans 13 punkter:

1. Frihet är grunden för trygghet, och fred är ett korollarium till frihet.

2. Det är kapitalismen som gör det möjligt för oss att utnyttja våra naturtillgångar.

3, Kapitalismen leder till fortlöpande förbättring av människans miljö.

4. Arbetsdelning – speciellt då intellektuell arbetsdelning – är ett av kapitalismens ledande kännetecken.

5. Det finns en tendens till att vinsterna, sedda över hela det ekonomiska systemet, utjämnas. För att kontinuerligt få högre vinster än genomsnittet fordras fortlöpande innovationer, vilket i slutändan kommer alla till gagn som konsumenter.

6. Privat ägande av konsumtionsmedlen gagnar inte bara deras ägare utan precis lika mycket dem som inte själva äger produktionsmedlen.

7. På samma sätt gagnar arv inte bara arvingarna utan också dem som inte ärver produktionsmedlen.

8. Och därför är kapitalismen ett system som alla vinner på: det finns inga långsiktiga förlorare.

9. Ekonomisk konkurrens är något helt annat än den konkurrens som råder inom djurriket. Djuren tävlar om begränsade livsförnödenheter, men människan har förmågan att hela tiden öka tillgången på livsförnödenheter, och konkurrensen handlar om vem som mest och/eller bäst kan öka denna tillgång.

10. I bjärt kontrast till vad marxister (och många andra, för den delen) försöker pracka på oss, är det kapitalismen som utgör ekonomisk planering och socialismen som omöjliggör och rentav förbjuder ekonomisk planering (utöver den ”planering” som diktatorn eller politbyrån står för).

11. Det är socialismen, inte kapitalismen, som är ett monopolistiskt system.

12. Vinster är inte något avdrag från löner; tvärtom är löner och andra omkostnader för att producera ett avdrag från vinsterna. (Jag betraktar personligen detta som Reismans främsta bidrag till nationalekonomin; men det tror jag att jag har sagt förr.)

13. Guldmyntfot – eller ett system med hundraprocentiga ädelmetallsreserver – utgör inte bara en garanti mot inflation, utan också (och kanske än viktigare) en garanti mot deflation och depression.

På de flesta av dessa punkter hänvisar Reisman till sin egen store läromästare, Ludwig von Mises. Undantagen är punkt 12, som utgör Reismans eget stora bidrag, och punkt 13, där jag menar att Reisman förklarar sammanhangen bättre än någon annan.

Ytterligare två av uppsatserna i Kindleboken finns i svensk översättning: Frihet och Den giftiga miljörörelsen. Fler kan tänkas komma, men – som jag sagt förut – de tar tid att översätta.

Lite statistik: Varför nazismen var socialism och varför socialismen är totalitär har hittills strax under 300 läsare. De övriga uppsatserna har tyvärr bara ungefär tiondelen så många läsare vardera. Jag vet inte vad jag ska göra åt det, för det brukar ju inte nytta något till att tjata på människor att det ska läsa det-eller-det.

4 Responses to Ny Reismanöversättning

  1. Inte för att jag tror på guldmyntfot, men guld och silver är säkert den bästa placering du själv kan göra för att undvika skatt.

    I övrigt håller jag med om samtliga punkter utom just 13.