Jag renlärig?

Igår stötte jag oförhappandes på en kommentar på Twitter som påstod att jag, POS, skulle vara ”Sveriges renlärigaste objektivist”. Men vad sjutton menas med en ”renlärig objektivist”? Är det någon som tänker själv bara därför att Ayn Rand sagt att man ska tänka själv? Som tillvaratar sina egna intressen bara därför att objektivismen pläderar för rationell egoism? Någon som i allt rättar sig efter Leonard Peikoff, därför att han utsetts till hennes arvtagare? Ja, det kanske finns något sådant djur i Vår Herres hage (eller i utkanterna av existensen) men särskilt många är de inte, och jag hör inte dit.

OK, för ett par decennier sedan beflitade jag mig om att vara renlärig, men den tiden är sedan länge förbi.

Och förresten sade Immanuel Kant också att man ska tänka själv.

Inte mycket att orda om, men jag ville ha det sagt.

PS. Om ni surfar runt på min hemsida och mina bloggar, kan ni nog hitta exempel både på ”bristande renlärighet” och ”överdriven renlärighet”.

Också lite meningsutbyte om detta på Facebook.

Annonser

2 Responses to Jag renlärig?

  1. Jag skulle nog kalla en nutida som i allt rättar sig efter Peikoff för ”renlärig”. I och med ditt (i mitt tycke helt riktiga) ställningstagande för Reisman så sprack det. 😉

    Tycker att din inställning i saken är både förnuftig och sympatisk.

    Jag är inte själv objektivist men tycker Rand är intressant och att mycket av det hon skrev var värdefullt.

    • Tack för det. – Jag undrar enligt vilken lära Peikoffs agerande mot Reisman (och mot mig) skulle vara ”renlärigt”. Om det är ”objektivistisk renlärighet”, vem fan vill då vara objektivist? Inte jag i alla fall. (Nu tror jag inte att felet ligger i den objektivistiska filosofin utan att det rör sig om en karaktärsbrist hos Peikoff. Men i så fall måste man ju också fråga sig varför just han betraktas den den store experten på ämnet och den auktoriserade uttolkaren av filosofin.)