Självuteslutning…

… är ett vanligt logiskt felslut. Typexempel: ”Allt ska betvivlas, utom tesen att allt ska betvivlas” eller ”Allt är en fråga om subjektivt tyckande, utom tesen att allt är en fråga om subjektivt tyckande” – eller, för den delen, ”Inget är beständigt utom förändringen”.

För några år sedan skrev jag en artikel under rubriken Några exempel på självuteslutning. Idag hittade jag ett nytt exempel, i en uppsats om Hegel. Jag citerar:

Dialektiken vilar på antagandet att, som Hegel själv uttrycker det, ”allting är i sig självt motsägande”. Det är en talande formulering som blottlägger tankesystemets allomfattande anspråk: allt rymmer sin egen motsats.

I så fall måste väl också Hegels filosofi rymma sin egen motsats, och motsatsen skulle väl vara att ”ingenting är självmotsägande” eller åtminstone att det finns sådant som inte är självmotsägande? Jag borde kanske uppdatera min uppsats med detta exempel.

PS 24 april 2016: Länken till uppsatsen om Hegel fungerar inte längre.

Annonser

Kommentarer inaktiverade.