Självuteslutning…

… är ett vanligt logiskt felslut. Typexempel: ”Allt ska betvivlas, utom tesen att allt ska betvivlas” eller ”Allt är en fråga om subjektivt tyckande, utom tesen att allt är en fråga om subjektivt tyckande” – eller, för den delen, ”Inget är beständigt utom förändringen”.

För några år sedan skrev jag en artikel under rubriken Några exempel på självuteslutning. Idag hittade jag ett nytt exempel, i en uppsats om Hegel. Jag citerar:

Dialektiken vilar på antagandet att, som Hegel själv uttrycker det, ”allting är i sig självt motsägande”. Det är en talande formulering som blottlägger tankesystemets allomfattande anspråk: allt rymmer sin egen motsats.

I så fall måste väl också Hegels filosofi rymma sin egen motsats, och motsatsen skulle väl vara att ”ingenting är självmotsägande” eller åtminstone att det finns sådant som inte är självmotsägande? Jag borde kanske uppdatera min uppsats med detta exempel.

PS 24 april 2016: Länken till uppsatsen om Hegel fungerar inte längre.

Skattefridagen

Idag är det skattefridagen, den dag då den genomsnittlige skattebetalaren upphör att arbeta för det offentliga och kan börja arbeta för sig själv. Jag vill därför passa på tillfället att köra ett par gamla inlägg i repris:

Skattefrihet för offentliganställda

Politikerna tycker det är häftigt att låtsas betala skatt

(Och det finns fler bloggposter under rubriken Skatter.)

Uppdatering 20 juli: Här kan ni läsa den senaste rapporten från Skattebetalarnas förening. Och det ska väl betonas att det rör sig om ett genomsnitt: somliga betalar betydligt mer än genomsnittet.

Uppdatering 18 juli 2013: I år infaller tydligen skattefridagen redan den 18 juli! 2011 och 2010 var det den 20 juli, och i början av 2000-talet så sent som 10 augusti. (Se Wikipedialänken ovan.) Det är med skattefriheten som med sanningen: Den går framåt om än på larvfötter. Och så väntar vi förstås på att vänsterpressen ska skriva om nedmonteringen av välfärden…

Uppdatering 16 juli 2014: Och i år infaller skattefridagen redan idag!

Uppdatering 16 juli 2015: Samma i år. Men det lär väl ändras till nästa år, om regeringen får som den vill.

Uppdatering 18 juli 2016: Regeringen fick som den ville, och skattefridagen flyttades fram igen.