Retrospektionen fortskrider…

…och är nu framme vid 1991. Den går i maklig takt, eftersom jag har en del andra järn i den proverbiala elden; men det är värt att notera att när Henrik Sundholm tillträdde som ideell privatsekreterare låg jag 25 år efter, och nu är det bara drygt 20.

Här är de senaste gammalheterna:

Dåliga argument för en god sak (nämligen kärnkraften)
Är löneökningar inflationsdrivande? (Nej, det är förstås precis tvärtom)
Några inlägg om främlingsfrihet och tolerans
Angående ”Frihetsfronten”
Lenin ut ur KB! (Motion till ST/KB)
Diverse insändare (i olika ämnen som var aktuella just det året)

Annonser

Kommentarer inaktiverade.