Boa constrictor

Så här stod det i en ledare i Nerikes Allehanda under rubriken Den bästa skatten 13.12.2011:

Vi vet att överutsläppen av koldioxid är av ondo. En skatt kan därmed motiveras på samma sätt som vi har höga skatter på tobak och alkohol. Den skatten har som syfte att minska bruket. Folkhälsan subventioneras och tobaksbolagen tvingas hitta andra grödor att sälja.

En global koldioxidskatt vore ett mycket kraftfullt verktyg att motverka klimatförändringen. Förutom syftet att minska utsläppen skulle den till en början vara en guldgruva för statliga budgetar. Något för USA att tänka på.

Det här visar med all önskvärd tydlighet vad som är avsikten bakom all skrämselpropaganda om ”klimathotet”: att rättfärdiga ökade skatter för att strypa det privata näringslivet och på sikt göra det omöjligt för oss att leva våra liv som vi själva vill.

Det räcker inte med att suga ut oss med svinaktiga punktskatter på tobak, alkohol, bensin och el. Mer måste till för att slutgiltigt trampa ner oss i skoskaften.

Ekonomen George Reisman har sagt det bäst:

Miljövännernas kampanj mot energi påminner om en boa constrictor som slingrar sig runt sitt offers kropp och långsamt kramar livet ur offret. Det kan inte bli något annat resultat för den industrialiserade världens ekonomiska system än försvagning och till sist död, om dess energitillgångar mer och mer stryps.” (Ur Den giftiga miljörörelsen.)

Kommentarer inaktiverade.