Politikerna tycker det är häftigt att låtsas betala skatt

Anders E. Borg har dammat av Mona Sahlins gamla slagord: ”Det är häftigt att betala skatt.” Detta slagord är lika hycklande när det uttalas av honom som det var när Mona Sahlin först kläckte ur sig det. Politiker betalar ingen skatt; de bara låtsas göra det. Låt mig utveckla:

Jag kan ta mig själv som exempel, eftersom jag var statsanställd innan jag tvingades gå i pension; jag arbetade på Kungliga bibliotekets filial i Strängnäs, Roggebiblioteket. Min lön de sista åren var i runda tal 21 000 kr, varav en tredjedel, 7 000 kr drogs i skatt, vilket lämnade mig med 14 000 att leva lyxliv för. Men dessa 7 000 kr existerade bara som en siffra på mitt lönebesked. Det skulle inte ha gjort den ringaste skillnad, ifall jag i stället fått 14 000 kr och inte betalat någon skatt alls.

Hade jag jobbat för samma lön inom den privata sektorn, hade dessa 7 000 kr utgjort en verklig skatt. Jag hade faktiskt tjänat ihop 21 000 kr, och stat och kommun hade tagit ifrån mig 7 000 kr för att bedriva sina egna verksamheter. Men eftersom jag var statsanställd, var skatten en ren fiktion.. Staten betalar mig 14 000, men låtsas att den betalar mig 21 000 och drar 7 000 i skatt.

Politiker är förstås i precis samma situation som jag här; den ”skatt” de betalar är en ren fiktion. Sedan finns det förstås några skillnader mellan mig och politikerna:

För det första har politikerna, även efter det att den fiktiva skatten dragits, betydligt högre lön än jag. De har också frikostiga pensionsavtal och behöver aldrig bli fattigpensionärer; och de har en hel del extraförmåner, som övernattningslägenhet i Stockholm och gratis tågresor med första klass. Den enda liknande förmån jag åtnjutit är att tjänsteresor i andraklasskupé till och från Stockholm har bekostats av arbetsgivaren, plus några kronor i traktamente.

För det andra har politikerna makt att ställa till betydligt mer elände än vad jag kunde göra på mitt jobb. Mitt jobb bestod huvudsakligen i att bringa ordning i och katalogisera Roggebibliotekets samlingar – inkunabler, ”koltålderstryck”, elzevierer och gamla böcker i största allmänhet. Vilken skada kan det göra? Det är kanske inte den allra mest samhällsnyttiga verksamhet man kan bedriva, men säkert kommer åtminstone någon forskare i framtiden att ha viss glädje av vad jag åstadkommit.

Politiker ställer allt till betydligt mer skada. (Men spaltutrymmet tillåter knappast att jag utvecklar detta.)

Och dessutom hycklar de, när de påstår att de betalar skatt, och dessutom finner det ”häftigt”. Det inte lika häftigt för alla dem som verkligen dignar under skattebördan.

(Tillsänt Eskilstuna-Kuriren.)

Läs också Skattefrihet för offentliganställda.

Uppdatering 14 december 2012: Minsann! Inlägget kom in i Eskilstuna-Kuriren idag.

Uppdatering 7 november 2017: Länken till EK fungerar inte längre- Men bloggposten har ju blivit kusligt aktuell de senaste dagarna. De som ondgör sig över privatpersoners skatteplanering är ju huvudsakligen sådana som befinner sig i samma situation som jag själv och Mona Sahlin, d.v.s. betalar en alltigenom fiktiv skatt!

4 Responses to Politikerna tycker det är häftigt att låtsas betala skatt

  1. Så sant som det är sagt!

  2. Pingback: Liberala Partiets skatteprogram | Hemma hos POS

  3. Pingback: Höjda politikerlöner? | Hemma hos POS

  4. Pingback: Visdomsord från Knut Wicksell | Hemma hos POS