Senaste lögnen om Ayn Rand

I en insändare i Svenska Dagbladet 2 november skriver Rasmus Ericsson från Farsta bl.a.:

Vår egen svenska regering har förebilder som Pinochet, Margaret Thatcher och Ayn Rand. Tre personer som har stöttat fascistiska militärkupper och stöttat diktaturer.

Insändarredaktionen har dessutom brutit ut just dessa meningar och placerat dem med braskande bokstäver till vänster om själva insändaren för att förvissa sig om att just dessa rader blir lästa av dem som annars kanske bara skulle skumma igenom tidningen.

Jag har läst varenda rad av Ayn Rand som någonsin publicerats i skrift, inte bara en gång utan åtskilliga gånger; och jag har aldrig sett ett ord om att hon skulle ha stöttat vare sig militärkupper eller diktaturer. Och att rikta en sådan anklagelse mot någon som flytt undan Sovjetkommunismen är väl, för att uttrycka det diplomatiskt, rätt magstarkt?

Men OK: Jag kanske aldrig lärde mig läsa innantill när jag gick i skolan och därför har missat något. I så fall skulle väl antingen hr Ericsson i Farsta eller SvD:s insändarredaktion kunna ge en källhänvisning?

Om de inte kan ge en sådan källhänvisning, då väntar jag mig faktiskt en oförbehållsam ursäkt för att ha farit med denna lögn. Från hr Ericssons sida med små bokstäver, och från redaktionens sida med stora braskande bokstäver.

Detta är vad normal mänsklig anständighet fordrar.

(Insändarsidan finns inte med i SvD:s nätupplaga; men om någon mer än jag har lust att protestera mot denna skändlighet är e-postadressen synpunkt@svd.se.)

Tillägg: Samma insändare av Rasmus Ericsson publicerades också idag (4 november) på Expressens insändarsida, men de meningar jag citerar fanns inte med. Om detta är av utrymmesskäl eller om Expressen – till skillnad från Svenska Dagbladet – inte publicerar vad för nonsens som helst, det ska jag låta vara osagt.

Kommentarer inaktiverade.