Tänd ett ljus och förbanna mörkret!

Det sägs ju att det är bättre att tända ett ljus än att förbanna mörkret. Men ikväll kl. 20.30-21.30 tycker jag att vi ska göra bådadera. Tänd alla ljus i lägenheten, och om ni har strålkastare, ta ut dem på balkongen och låt dem lysa. Förbannelser mot ljusets fiender kan läggas ut på Facebook, Twitter, bloggar och debattfora. Och till nästa år: förbered en massiv insändarkampanj.

Nätnattväktare om secessionsrätten

Jag har skrivit en ny nätnattväktare under titeln Ludwig von Mises om anarkismen, även om den mer handlar om det näraliggande ämnet secessionsrätt.